Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Obiektyw SONY FE 35 mm f/1.8

Powrót
–1
(1) (2)
–2
FE 1.8 /35
2
13
AF MF
57
6
4
AF MF
FE 1.8 /35
AF MF
Polski
Niniejsza instrukcja zawiera opis posługiwania
się obiektywami. Wspólne uwagi eksploatacyjne
dotyczące wszystkich obiektywów zamieszczono
woddzielnej ulotce „Zalecenia eksploatacyjne”. Przed
użyciem obiektywu należy zapoznać się zobydwoma
dokumentami.
Niniejszy obiektyw jest przeznaczony do aparatów Sonyα
zmocowaniem E. Nie można go używać na aparatach
zmocowaniem A.
Urządzenie FE 35mm F1,8 jest przystosowane do
współpracy zprzetwornikiem obrazu formatu 35mm.
Aparat zprzetwornikiem obrazu wformacie 35mm można
także skonfigurować w celu wykonywania zdjęć wformacie
APS-C.
Szczegółowa procedura konfiguracyjna jest podana w
instrukcji obsługi aparatu.
Więcej informacji na temat zgodności obiektywu zinnymi
urządzeniami można uzyskać wlokalnej witrynie
internetowej firmy Sony oraz wnajbliższym punkcie
sprzedaży lub serwisowania produktów marki Sony.
Uwagi dotyczące użytkowania
Nie zostawiać obiektywu na słońcu ani wsilnym oświetleniu.
Skupienie promieni świetlnych może spowodować wewnętrzne
uszkodzenia korpusu aparatu iobiektywu, dym lub pożar. Jeśli
okoliczności wymagają pozostawienia obiektywu woświetleniu
słonecznym, należy założyć na obiektyw przykrywki.
Podczas fotografowania naprzeciwko słońca słońce musi
znajdować się poza kątem widzenia. W przeciwnym wypadku
promienie słoneczne mogą zostać skupione w ognisku aparatu,
powodując powstanie dymu lub ognia. Słońce znajdujące się
w pobliżu kąta widzenia może również powodować powstanie
dymu lub ognia.
Przenosząc aparat zzałożonym obiektywem, należy pewnie
trzymać zarówno aparat, jak iobiektyw.
Obiektyw nie zapewnia wodoodporności, choć jest
skonstruowany zmyślą oodporności na kurz iwodę.
Wprzypadku korzystania zobiektywu wdeszczu itp, należy go
chronić przed kroplami wody.
Wmomencie wyłączania aparatu zzałożonym obiektywem
mogą zacząć się poruszać wewnętrzne elementy obiektywu.
Nie świadczy to jednak ouszkodzeniu.
Zalecenia dotyczące użycia lampy błyskowej
Wprzypadku korzystania zlampy błyskowej należy pamiętać
ozdjęciu osłony obiektywu izachowaniu przynajmniej 1m
odstępu od fotografowanego obiektu.
Wpewnych konfiguracjach obiektyw-lampa błyskowa obiektyw
może częściowo zasłaniać światło zlampy, powodując
powstanie cienia udołu obrazu. Wtakim przypadku przed
przystąpieniem do zdjęć należy skorygować odległość od
obiektu.
Winietowanie
W trakcie pracy z obiektywem narożniki ekranu stają się
ciemniejsze niż jego środek. Aby zapobiec temu zjawisku
(zwanemu „winietowaniem”), należy zmniejszyć ustawienie
przysłony o jeden lub dwa stopnie.
Wykaz elementów
1 Wskaźnik ustawienia osłony obiektywu
2 Pierścień regulacji ostrości
3 Styki obiektywu*
4 Przycisk blokady ostrości
5 Wskaźnik montażowy
6 Przełącznik trybu ostrości
7 Osłona obiektywu
* Nie dotykać styków obiektywu.
4-746-418-01(1)
SEL35F18F
Wymienny obiektyw
Instrukcja obsługi
FE 35mm
F1,8
E-mount
©2019 Sony Corporation
(1)
(2)
–1
(1) (2)
–2
AF MF
FE 1.8 /35
AF MF
(1)
(2)
FE 1.8 /35
2
13
AF MF
5
7
6
4
Zakładanie izdejmowanie obiektywu
Zakładanie obiektywu (patrz rysunek )
1 Zdejmij przykrywki zprzodu iztyłu obiektywu
oraz przykrywkę korpusu aparatu.
Przednią przykrywkę obiektywu można zdjąć izałożyć
na dwa sposoby, (1) i(2). Jeśli na obiektyw jest założona
osłona, to przy zdejmowaniu izakładaniu przykrywki
należy używać sposobu (2).
2 Dopasuj biały wskaźnik na tubusie obiektywu
do białego wskaźnika na korpusie aparatu
(wskaźnika montażowego), po czym wprowadź
obiektyw wgniazdo korpusu iobróć go
zgodnie zruchem wskazówek zegara aż do
zablokowania.
Przy zakładaniu obiektywu nie należy naciskać przycisku
odblokowywania obiektywu na korpusie.
Nie montować obiektywu pod kątem.
Zdejmowanie obiektywu (patrz rysunek
)
Przytrzymując wciśnięty przycisk odblokowywania
obiektywu na korpusie, obróć obiektyw do oporu
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara izdejmij go.
Zakładanie osłony obiektywu
W celu osłabienia odblasków iuzyskania najwyższej jakości
obrazu zaleca się użycie osłony obiektywu.
Ustaw czerwoną kreskę na osłonie obiektywu
w jednej linii z czerwoną kreską na obiektywie
(wskaźnikiem ustawienia osłony obiektywu).
Następnie wsuń osłonę w uchwyt obiektywu i
obracaj nią w prawo do chwili, aż się zatrzaśnie,
a jej czerwona kropka będzie w jednej linii z
czerwoną kreską na obiektywie.
Jeśli nie obrócisz osłony obiektywu aż do zatrzaśnięcia, jej cień
może być widoczny na zarejestrowanych obrazach.
Wprzypadku korzystania zwbudowanej lampy błyskowej
lub zainstalowanej na aparacie zewnętrznej lampy błyskowej
(sprzedawanej oddzielnie) należy zdjąć osłonę obiektywu, aby
uniknąć zasłonięcia światła zlampy.
Wcelu przechowania osłony należy ją założyć na obiektyw
przeciwną stroną.
Nastawianie ostrości
Przełącznik trybu regulacji ostrości wtym obiektywie jest
niedostępny podczas pracy zniektórymi modelami aparatów.
Więcej informacji na temat zgodności obiektywu zinnymi
urządzeniami można uzyskać wlokalnej witrynie internetowej
firmy Sony oraz wnajbliższym punkcie sprzedaży lub
serwisowania produktów marki Sony.
Włączanie automatycznej (AF) / ręcznej
(MF) regulacji ostrości
Przełącznik na obiektywie umożliwia wybór trybu AF lub MF.
Aby fotografować wtrybie AF, należy przełączyć aparat
iobiektyw wtryb AF. Aby fotografować wtrybie MF, należy
przełączyć aparat lub obiektyw wtryb MF.
Wybieranie trybu ostrości na obiektywie
Przesuń przełącznik trybu regulacji ostrości do
pozycji trybu AF lub MF (1).
Informacji owybieraniu trybu ostrości waparacie należy szukać
winstrukcji obsługi aparatu.
W trybie MF należy obracać pierścień regulacji ostrości (2),
patrząc cały czas przez wizjer.
Użycie aparatu wyposażonego wprzycisk
przełączania trybu AF/MF
Naciskając przycisk sterujący AF/MF podczas fotografowania
wtrybie AF możesz tymczasowo przełączyć regulację ostrości
na tryb MF.
Naciskając przycisk sterujący AF/MF podczas fotografowania
wtrybie MF, można tymczasowo przełączyć regulację ostrości na
tryb AF, jeśli wobiektywie ustawiono tryb AF, awaparacie — MF.
Użycie przycisków blokady ostrości
Przycisk blokady ostrości na tym obiektywie nie działa, gdy
obiektyw jest używany na pewnych modelach aparatów.
Więcej informacji na temat zgodności obiektywu zinnymi
urządzeniami można uzyskać wlokalnej witrynie internetowej
firmy Sony oraz wnajbliższym punkcie sprzedaży lub
serwisowania produktów marki Sony.
Naciśnij przycisk blokady ostrości, aby wyłączyć system
AF aparatu pracującego wtrybie AF. Ostrość przestanie się
zmieniać ibędzie można wyzwolić migawkę przy stałej
ostrości. Aby ponownie włączyć system AF, puść przycisk
blokady ostrości, trzymając do połowy wciśnięty przycisk
migawki.
Dane techniczne
Nazwa produktu
(model)
FE 35mm F1,8
(SEL35F18F)
Ogniskowa (mm) 35
Odpowiednik ogniskowej
35mm*1 (mm) 52,5
Grupy-elementy obiektywu 9-11
Kąt widzenia 1*263°
Kąt widzenia 2*244°
Minimalna odległość od
obiektu*3 (m (stóp)) 0,22 (0,73)
Maksymalne powiększenie (×) 0,24
Minimalna przysłona F22
Średnica filtra (mm) 55
Wymiary (maksymalna średnica
× wysokość)
(przybliżone, wmm (calach))
65,6 × 73
(2 5/8 × 2 7/8)
Przybliżona waga (g) 280
SteadyShot Nie
*1 Jest to odpowiednik ogniskowej dla formatu 35mm
wprzypadku zamontowania obiektywu na aparacie cyfrowym
zwymienną optyką wyposażonym wprzetwornik obrazu
formatu APS-C.
*2 Wartość kąta widzenia 1 dotyczy aparatów 35mm, akąta
widzenia 2 aparatów cyfrowych zwymienną optyką
wyposażonych wprzetwornik obrazu formatu APS-C.
*3 Minimalna odległość od obiektu to minimalna odległość
między płaszczyzną przetwornika obrazu aobiektem.
Wzależności od konstrukcji obiektywu zmiana odległości
ostrzenia może powodować zmianę ogniskowej. Podane
powyżej wartości ogniskowej dotyczą ostrości nastawionej na
nieskończoność.
Zawartość zestawu
(Wartość w nawiasie oznacza liczbę sztuk danego
elementu.)
Obiektyw (1szt.), przednia przykrywka obiektywu (1szt.),
tylna przykrywka obiektywu (1szt.), osłona obiektywu
(1szt.), drukowana dokumentacja
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia.
Znak jest znakiem towarowym Sony Corporation.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756