Znaleziono w kategoriach:
Szczoteczka soniczna SOOCAS X3PRO Niebieski

Instrukcja obsługi Szczoteczka soniczna SOOCAS X3PRO Niebieski

Powrót
SOOCAS Sonic Electric Toothbrush X3 Pro
Instrukcja obsługi
Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją.
Ostrzeżenie
1. Osoby (w tym dzieci) nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy oraz z różnego
rodzaju zaburzeniami lub niepełnosprawnością mogą obsługiwać i czyścić urządzenie
wyłącznie pod nadzorem opiekunów.
2. Nie wolno ładować urządzenia w wilgotnym otoczeniu.
3. Urządzenie nie jest zabawką przeznaczoną dla dzieci.
4. Użytkownicy z aparatami ortodontycznymi, wypełnieniami i implantami zębów powinni
korzystać z urządzenia pod opieką stomatologa.
5. Opisywane urządzenie spełnia wymagania norm bezpieczeństwa dla urządzeń elektromag-
netycznych. W przypadku użytkowników z rozrusznikami serca lub innymi implantami, przed
użyciem szczoteczki elektrycznej należy skonsultować się z lekarzem lub producentem takiego
urządzenia.
6. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do mycia zębów, dziąseł i języka. Nie należy używać
go do innego celu. W przypadku odczuwania dyskomfortu lub bólu należy zaprzestać używania
szczoteczki i skonsultować się z lekarzem.
7. Jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodu zasilającego, należy go wymienić na odpowiedni
przewód lub element zakupiony od producenta SOOCAS bądź działu pomocy technicznej.
8. Port do ładowania powinien być suchy przed rozpoczęciem ładowania.
9. Podczas ładowania urządzenie powinno być kontrolowane. Czas ładowania nie może
przekroczyć 24 godzin.
Uwaga
1. Podczas korzystania z urządzenia przez kilka pierwszych dni w ustach może pojawiać się
uczucie swędzenia lub krwawienie dziąseł. Wynika to z tego, że dziąsła i język nie są przystoso-
wane do mycia z tak wysoką częstotliwością, co jest naturalnym zjawiskiem, które na ogół
ustępuje po kilku dniach używania szczoteczki.
2. Urządzenie posiada wbudowany akumulator. Nie wolno wrzucać go do ogniska ani ładować,
używać i przechowywać w wysokiej temperaturze.
3. Nie wolno samodzielnie modyfikować, demontować ani naprawiać urządzenia.
4. Do ładowania urządzenia należy używać ładowarki o napięciu 5 V (sprzedawanej oddzielnie).
Środki bezpieczeństwa
1. Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy nie ma na nim widocznych śladów uszko-
dzeń. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub działa wadliwie, nie należy go używać.
2. Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy sprawdzić, czy lokalna sieć elektry-
czna jest kompatybilna z parametrami urządzenia.
3. W razie wykrycia jakichkolwiek oznak uszkodzeń (uchwytu, głowicy szczoteczki lub pojemni-
ka do sterylizacji) należy zaprzestać obsługi.
4. Nie wolno korzystać z urządzenia podczas kąpieli ani prysznica.
Szczegółowy opis produktu
Wskazówki: Ilustracje produktu, akcesoriów, interfejsu użytkownika i innych elementów
w instrukcji mają wyłącznie charakter orientacyjny.
Z uwagi na aktualizacje i uaktualnienia produktu jego rzeczywisty wygląd może różnić
się od przedstawionego na schemacie. Rzeczywista konstrukcja urządzenia jest istotna.
Przycisk zasilający oraz
zmiany trybu pracy
Uchwyt
Wskaźnik trybu
polerowania
Wskaźnik poziomu
baterii
Wskaźnik trybu wybielania
Wskaźnik trybu codziennego
mycia
Wskaźnik trybu delikatnego
Głowica wybiel-
ająca (bez
miedzi)
Miękkie włosie
na wrażliwe zęby
Instrukcja
obsługi
Kabel do
ładowania
Mechanizm
napędowy
Nasadka ochronna
głowicy szczoteczki
do zębów
Port do ładowania
USB-C
Przycisk natężenia wibracji
Wysokie
Średnie
Niskie
Pojemnik do
sterylizacji
Wskaźnik półkolisty
Port do ładowania
USB-C
Osłona na port
ładowania
Wskaźnik poziomu
baterii
Wspornik do montażu na
ścianie (instalowany
z tyłu pojemnika do
sterylizacji)
Osłona na port
ładowania
Oczyszczanie powierzchni ściany
Znajdź odpowiednie miejsce na ścianie. Oczyść powierzchnię ściany i upewnij się,
że jest sucha. Pojemnik do sterylizacji można przymocować do płaskiej i gładkiej
ściany, np. kafelków lub szkła. Nie wolno mocować pojemnika na ścianie z dekorac-
jami ani innymi nierównościami.
Montaż
Przesuń mocowany na ścianie uchwyt z tyłu pojemnika, ściągnij taśmę z tylnej
części uchwytu, dostosuj położenie uchwytu do poziomej linii odniesienia i
przymocuj uchwyt do ściany w odpowiednim miejscu. Na koniec, przytrzymaj
nacisk przez co najmniej minutę. To pozwoli zapewnić prawidłowe mocowanie.
Uwaga: Po mocnym dociśnięciu uchwytu do ściany, przed zainstalowaniem pojem-
nika do sterylizacji należy odczekać 24 godziny.
Instalowanie i obsługa pojemnika do sterylizacji
Po skierowaniu otworu pojemnika do sterylizacji w dół, wyrównaj otwór z tyłu
pojemnika względem uchwytu na ścianie oraz przypnij pojemnik do haka. Następ-
nie delikatnie pociągnij pojemnik w dół, aby dokończyć instalację. Podczas
korzystania z pojemnika do sterylizacji zawieś szczoteczkę i zamknij wieczko, aby
automatycznie rozpocząć ten proces.
Środki ostrożności
Uchwyt nie może zostać zamocowany na ścianie bez odpowiedniej wytrzymałości
ani na nierównej powierzchni.
Po zamocowaniu uchwytu na ścianie nie należy go zdejmować ani ponownie
mocować, ponieważ mogłoby to prowadzić do obniżenia skuteczności.
Nie należy używać pojemnika do sterylizacji w celu oczyszczania innych przedmi-
otów niż szczoteczka elektryczna SOOCAS X3 Pro z pojemnikiem Moonlight Box,
aby uniknąć nadmiernego obciążenia, które skróciłoby żywotność pojemnika.
Codzienne czyszczenie i konserwacja urządzenia
Montaż głowicy szczoteczki
Głowica szczoteczki została poddana sterylizacji
promieniami ultrafioletowymi, natomiast opakowanie
próżniowe jest czyste i higieniczne. Z włosiem skierow-
anym do przodu uchwytu szczoteczki, włóż element do
otworu w dolnej części główki szczoteczki. Po usłysze-
niu kliknięcia instalacja będzie zakończona.
Prawidłowe mycie
Nałóż odpowiednią ilość pasty do zębów. Nie ma
potrzeby zanurzania pasty w wodzie, w celu zwiększe-
nia efektów czyszczenia. Naciśnij przycisk zasilający i
przycisk natężenia wibracji, aby wybrać ustawienia
według preferencji, a następnie przesuwaj powoli
głowicą szczoteczki po powierzchni zębów, nie korygu-
jąc ruchów szczoteczki.
Automatyczna sterylizacja
Po umyciu zębów przepłucz głowicę szczoteczki i
uchwyt, a następnie dokładnie wysusz. Otwórz wieczko
pojemnika do sterylizacji i powieś w nim szczoteczkę,
zwróconą przodem do siebie. Pojemnik do sterylizacji
nie posiada żadnego przycisku. Wystarczy zamknąć
wieczko, aby rozpocząć sterylizację szczoteczki
trwającą około pięć minut.
Prawidłowe sposoby pielęgnacji

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756