Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta gazowa TEKA EX 70 5G AI AL DR

Powrót
Instrukcje montażowe i
uwagi dotyczące konserwacji
EX 60.1 4G AI AL DR CI
EX 70.1 5G AI AL DR CI
EX 90.1 5G AI AL DR CI
Instrukcja Obsługi
EX 60.1 4G AI AL DR CI
EX 70.1 5G AI AL DR CI
EX 90.1 5G AI AL DR CI
04070BK - 18.01.2017 - Rev. 00
2
Szanowni Państwo!
Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że to nowoczesne, funkcjonalne i
praktyczne urządzenie, wyprodukowane z najwszej jakci materiałów, spełni wszystkie Państwa
wymagania.
Instrukcję obsługi należy zachować, aby korzystać z niej podczas eksploatacji urządzenia.
Uwaga!
Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do przygotowywania posiłków w
gospodarstwie domowym.
Szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnie z
jego przeznaczeniem nie są objęte gwarancją.
Uwaga!
Przyłączenia, regulacji oraz napraw płyty kuchennej może dokonać wyłącznie osoba posiadająca
stosowne uprawnienia!
W przypadku konieczności wymiany przewodu zasilającego, instalator musi pamiętać, (B) iż
przewód uziemienia musi bdłuższy niż fazy (patrz poniższy rysunek)
Niniejsza kuchenka została zaprojektowana wyłącznie jako urządzenie
przeznaczone do gotowania: każde inne użycie (np. ogrzewanie pomieszczeń)
uznaje się za niewłaściwe i niebezpieczne.
UWAGA!
Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8. roku życia
oraz osoby, których zdolności fizyczne, zmysłowe lub umysłowe
są ograniczone bądź osoby nie posiadające doświadczenia i
wiedzy, pod warunkiem że przebywają pod nadzorem oraz
otrzymały stosowne instrukcje dotyczące obsługi urządzenia w
sposób prawidłowy i bezpieczny, a także rozumieją zagrożenia
związane z użytkowaniem.
Nie pozwolić dzieciom manipulować przy urządzeniu.
Bez nadzoru osoby odpowiedzialnej dzieci nie powinny użytkować
ani czyścić urządzenia.
3
1 Palnik podwójna korona (Wok) 4000 W
2 Palnik szybkogotujący 2800 W
3 Palnik średni 1750 W
4 Palnik pomocniczy 1000 W
7 Ruszt
8 Pokrętło sterujące palnikiem nr. 1
9 Pokrętło sterujące palnikiem nr. 2
10 Pokrętło sterujące palnikiem nr. 3
11 Pokrętło sterujące palnikiem nr. 4
UWAGA!
Płyta została wyposażona w zabezpieczenie przeciwwypływowe, które podnosi bezpieczeństwo
użytkowania.
W momencie zgncia płomienia w palniku, zostaje automatycznie odcięty dopływ gazu do
palnika. Ponowne uruchomienie płyty następuje po ponownym zapaleniu palnika.
OPIS PŁYT KUCHENNYCH
EX 70.1 5G AI AL DR CI
EX 60.1 4G AI AL DR CI
EX 90.1 5G AI AL DR CI
4
1) PALNIKI
Na powierzchni płyty nad każdym pokrętłem
znajduje się schemat, na którym przedstawiono,
który palnik jest obsługiwany przez dane pokrętło.
Po odkręceniu zaworu instalacji gazowej lub butli
gazowej, palnik można zapalić w sposób
następujący:
- zapalanie ręczne
Wcisnąć i przekręcodpowiednie pokrętło w lewo,
ustawić je w pozycji Maksimum (duży płomień,
rys. 1) i zbliżdo palnika zapaloną zapałkę.
- Zapalanie elektryczne
Wcisnąć i przekręcodpowiednie pokrętło w lewo,
ustawić je w pozycji Maksimum (duży płomień,
rys. 1), a następnie nacisnąć i zwolnić przycisk
zapalacza.
- Zapalanie elektryczne automatyczne
Wcisnąć i przekręcw lewo odpowiednie pokrętło,
ustawiając je w pozycji Maksimum (duży płomień,
rys. 1) i wcisnąć je do końca.
- Z apa lan ie palnik ów wyposażonych w
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Aby zapalić palnik wyposażony w zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu, należy przekręcić
odpowiednie pokrętło do pozycji Maksimum (duży
płomień, rys. 1), a następnie wcisnąć pokrętło. Po
zapaleniu się palnika przytrzymać wciśnięte
pokrętło przez około 10 sekund GMS70E).
OPTYMALNE WYKORZYSTANIE PALNIKÓW
Aby otrzymać jak najlepsze wyniki przy minimalnym
zużyciu gazu, prosimy przestrzegać poniższych zaleceń:
- po uruchomieniu palnika, wyregulować omi do
odpowiedniej wielkości w zależności od potrzeb.
- Używać naczyń kuchennych o płaskim dnie. Płomień
nie powinien wychodzić poza średnicę dna naczynia.
- Po doprowadzeniu zawartości naczynia do wrzenia,
ustawić poko palnika pozycji Minimum (symbol
małego płomienia).
- Używać naczyń kuchennych łącznie z pokrywkami.
UWAGA:
- zapalanie palników z zabezpieczeniem
przeciwwypływowym gazu jest możliwe tylko
wtedy, gdy pokrętło ustawione jest w pozycji
Maksimum (duży płomień, rys. 1).
- W przypadku braku zasilania elektrycznego, palniki
można uruchomić ręcznie przy pomocy zapalniczki
lub zapałek.
- Podczas korzystania z palników nie należy
pozostawiać kuchni bez nadzoru i należy zwrócić
uwagę, aby w pobliżu urządzenia nie przebywały
dzieci. Przede wszystkim należy upewnić się, czy
rączki garnków są ustawione w sposób właściwy.
Prosimy zwrócić uwa na potrawy zawierające
olej lub inne tłuszcze są łatwopalne.
- Nie używać środków chemicznych w postaci
sprayu w pobliżu urządzenia.
- Jeśli płyta kuchenna wyposażona jest w pokrywę,
przed otworzeniem jej, należy wyeliminować
wszystkie odpadki alimentacyjne rozsypane na jej
powierzchni. W przypadku gdy urządzenie
wyposażone będzie w szklaną pokrywę, to może
ona pęknąć jeśli się rozgrzeje. Wyłączyć i schłodzić
wszystkie palniki przed zamnkięciem pokrywy.
- Zaleca się używanie zbiorników, które wychodzą z
brzegów płyty.
OBSŁUGA
RYS. 1 RYS. 2
Palnik Moc
Æ naczynia w (cm)
podwójna korona 4000 24 ÷ 26
szybkogotujący 2800 20 ÷ 22
średni 1750 16 ÷ 18
pomocniczy 1000 10 ÷ 14
Położenie
maksimum
Minimalna pozycja
Pozycja zamknięta
5
OBSŁUGA
Uwaga:
podczas użytkowania płyty kuchennej gazowej wydzielane jest ciepło oraz wilgoć. Pomieszczenie,
w którym zainstalowane zostało urządzenie powinno posiadać odpowiednią (zgodną z wymogami
Prawa Budowlanego) wentylację nawiewno – wywiewną np. grawitacyjną (rys. 3).
UWAGA! W przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej pomieszczenie musi spełniać
wszystkie wymagania dla tego typu wentylacji uregulowane przepisami Prawa Budowlanego
(rys. 4 i 5).
Przy intensywnym i długim wykorzystywaniu urządzenia, powinno się również korzystać z
dodatkowych metod wentylacji.
●Nie podejmow prób zmiany charakterystyki technicznej produktu, ponieważ mo b one
niebezpieczne.
●W przypadku decyzji o zaprzestaniu użytkowania niniejszego urządzenia (lub wymianie starego
modelu), przed oddaniem go do punktu utylizacji, zaleca się wyłączenie z eksploatacji w sposób
określony w aktualnie obowiązujących przepisach w sprawie ochrony zdrowia i środowiska, a
także zabezpieczenie części niebezpiecznych, w szczególności dla dzieci, które mogłyby
wykorzystać nieużywane urządzenie do zabawy.
●Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi lub stopami.
●Nie używać urządzenia będąc boso.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku
nieprawidłowego, błędnego i nierozsądnego użycia.
●Podczas pracy kuchenki i bezpośrednio po jej zakończeniu niektóre części kuchenki nagrzewają
się do bardzo wysokich temperatur – unikać ich dotykania.
●Po skorzystaniu z kuchenki należy upewnić się, że pokrętła znajdują się w pozycji zamkniętej, a
także zakręcić główny kurek doprowadzający gaz lub kurek butli.
W przypadku nieprawidłowej pracy kurków gazowych należy skontaktować się z Obsługą
Klienta.
RYS. 3 RYS. 4 RYS. 5
(*) WLOT POWIETRZA: PATRZ CZĘŚĆ DOTYCZĄCA INSTALACJI ( rozdział 5 i 6)
Uwaga: podczas pracy obszary gotowania
kuchenki bardzo się nagrzewają:
trzymać z dala od dzieci!
W celu uzyskania maksymalnej wydajności z minimalnym zużyciem
energetycznym podczas gotowania z wykorzystaniem elementu grzejnego
ywać: garnków o płaskim dnie, o znacznej grubci oraz o odpowiedniej
średnicy w stosunku do elementu grzejnego (patrz rysunek).
Aby dodatkowo ograniczyć zużycie energetyczne gotować pod pokrywką.
Ponadto dopasować moc elementu grzejnego w celu osiągnięcia punktu
wrzenia.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756