Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchenka mikrofalowa TOSHIBA MWP-MG20P WH

Powrót
English
Kuchenka mikrofalowa
Polski
Model:
MW-MG20P(BK)
Przed przystąpieniem do użytkowania kuchenki mikrofalowej
należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję oraz starannie
ją przechowywać.
W przypadku stosowania się do przepisów zawartych
w instrukcji kuchenka zapewni użytkownikowi wiele lat
wydajnego działania.
NALEŻY STARANNIE PRZECHOWYWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MW-MG20P(BK)
1
TREŚĆ
TREŚĆ .............................................................................................. 1
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI .................................................................... 2
SPECYFIKACJE ................................................................................. 2
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ...................... 3-4
CZYSZCZENIE ................................................................................... 5
PRZYBORY ....................................................................................... 5-6
USTAWIENIA I INSTALACJA .............................................................. 7-8
OBSŁUGA ........................................................................................ 9
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .................................................... 10
Polski
2
3
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
SPECYFIKACJE
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, W CELU UNIKNIĘCIA MOŻLIWEGO NARAŻENIA
NA NADMIERNĄ ENERGIĘ MIKROFALOWĄ
(a) Nie przeprowadzać prób obsługi niniejszej kuchenki przy otwartych
drzwiach, ponieważ może to spowodować szkodliwe narażenie na
energię mikrofalową. Ważne jest, aby nie niszczyć ani nie wykonyw
manipulacji przy blokadach bezpieczeństwa.
(b) Nie umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy przednią powierzchnią
kuchenki a drzwiczkami ani nie dopuszczać do gromadzenia się
pozostałości środka czyszczącego na powierzchniach uszczelniających.
(c) OSTRZEŻENIE: W przypadku uszkodzenia drzwi lub uszczelek, kuchenka
nie może być uruchamiana dopóki nie zostanie naprawiona przez
kompetentną osobę.
ZAŁĄCZNIK
Jeżeli urządzenie nie jest utrzymywane w dobrym stanie czystości, jego
powierzchnia może ulec degradacji co może wpłynąć na jego żywotność,
doprowadzając do niebezpiecznej sytuacji.
Model: MW-MG20P(BK)
Napięcie znamionowe: 230V~50Hz
Pobór mocy (mikrofale):1270W
Znamionowa moc wyjściowa (mikrofale):800W
Pojemność kuchenki: 20L
Średnica talerza obrotowego: Φ 255mm
Wymiary zewnętrzne (W x D x H):440x334x259mm
Ciężar neo: Ok. 11.43 kg
3
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała lub narażenia na nadmierną energię
kuchenki mikrofalowej podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać podstawowych środków
ostrożności, w tym następujących:
1. Przeczytać i postępować zgodnie ze szczegółowymi: „ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI, ABY UNIKNĄĆ MOŻLIWEGO
NARAŻENIA NA NADMIERNĄ ENERGIĘ MIKROFALOWĄ.
2. Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci i przez osoby o ograniczonych zdolnościach zycznych,
sensorycznych lub umysłowych bądź przez osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one
nadzorowane lub pouczane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz gdy rozumieją związane
z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą przeprowadzać czyszczenia ani
konserwacji urządzenia, o ile nie są one nadzorowane.
3. Utrzymywać urządzenie i jego przewód z dala od dzieci, chyba że są one pod stałym nadzorem.
4. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela
lub przez podobnie wykwalikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.
5. OSTRZEŻENIE: Przed wymianą lampy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, aby uniknąć porażenia
prądem.
6. OSTRZEŻENIE: Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych, które wymagają zdjęcia
osłony chroniącej przed narażeniem na działanie energii mikrofalowej, jest niebezpieczne.
7. OSTRZEŻENIE: Ciecze ani inne produkty spożywcze nie mogą być podgrzewane w zamkniętych pojemnikach,
ponieważ może to spowodować ich wybuch.
8. Podczas podgrzewania żywności w plaskowych lub papierowych pojemnikach należy obserwować kuchenkę
ze względu na możliwość zapłonu.
9. Używać wyłącznie przyborów kuchennych odpowiednich do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
10. W przypadku wydzielania dymu należy wyłączyć urządzenie lub wyjąć wtyczkę z gniazdka i nie otwier
drzwi, aby stłumić płomienie.
11. Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może spowodować opóźnione erupcyjne gotowanie,
dlatego należy zachować ostrożność podczas przemieszczania pojemnika.
12. Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z jedzeniem dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć, a
temperaturę sprawdzić przed spożyciem, aby uniknąć poparzeń.
13. Jajka w skorupkach i całe jajka na twardo nie powinny być podgrzewane w kuchenkach mikrofalowych,
ponieważ mogą eksplodować, również po zakończeniu podgrzewania mikrofalowego.
14. Kuchenka musi być czyszczona w regularnych odstępach czasu a wszelkie osady żywności usuwane.
15. Nieutrzymywanie kuchenki w czystości może doprowadzić do pogorszenia jej powierzchni, co może
niekorzystnie wpłynąć na żywotność urządzenia oraz doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.
16. Używać wyłącznie sondy temperatury zalecanej dla tej kuchenki. (W przypadku kuchenek wyposażonych w
opcję wykorzystania sondy wykrywania temperatury.)
17. Kuchenka mikrofalowa nie może być umieszczana w szafce, chyba że została przetestowana w szafce.
18. Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego oraz do podobnych zastosowań, takich jak:
- kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
- do użytku przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
- w gospodarstwach agroturystycznych;
- w pensjonatach typu bed and breakfast.
19. Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub
odzieży oraz podgrzewanie podkładek grzewczych, kapci, gąbek, wilgotnych szmatek itp. może prowadzić do
ryzyka obrażeń, zapłonu lub pożaru.
20. Metalowe pojemniki na żywność i napoje nie są dozwolone podczas gotowania w kuchence mikrofalowej.
21. Urządzenia nie wolno czyścić z wykorzystaniem myjki parowej.
OSTRZEŻENIE
Polski

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756