Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap VDB Plus Inox 60

Powrót
Okap nadkuchenny
Plus 50, Plus 60
Instukcja montażu i obsługi
Szanowni Państwo!
Staliście się uŜytkownikami okapu kuchennego typu „PLUS 50, PLUS 60 ”.
Okap ten został zaprojektowany z myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań
i z pewnością będzie stanowić część nowocześnie wyposaŜonej kuchni.
Zastosowane w nim nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i uŜycie najnowszej
technologii produkcji zapewnia mu wysoką funkcjonalność oraz estetykę. Przed
przystąpieniem do montaŜu okapu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią
niniejszej instrukcji. Dzięki temu unikną Państwo błędnej instalacji i obsługi
okapu. śyczymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru okapu.
UWAGA: Producent nie bierze na siebie Ŝadnej odpowiedzialności za
uszkodzenia powstałe w skutek montaŜu i uŜytkowania niezgodnego
z instrukcją obsługi.
2
SPIS TREŚCI:
INSTRUKCJA OBSŁUGI PLUS 50, PLUS 60........................................4
I. Charakterystyka......................................................................................5
II. WyposaŜenie............................................................................................5
III. Dane techniczne.......................................................................................5
IV. Warunki eksploatacji..............................................................................6
V. MontaŜ......................................................................................................6
VI. Obsługa i konserwacja............................................................................7
KARTA GWARANCYJNA.........................................................................11
3
INSTRUKCJA OBSŁUGI PLUS 50, PLUS 60
Okap kuchenny przeznaczony jest do oczyszczania powietrza z oparów i
zapachów powstających w kuchni podczas gotowania i smaŜenia potraw. Okap
kuchenny posiadający wkładkę filtrującą oczyszcza powietrze bez konieczności
podłączenia do przewodu wentylacyjnego.
Charakterystyka techniczna
Typ: PLUS
Napięcie znamionowe 230V
Częstotliwość znamionowa 50Hz
Znamionowy pobór mocy 115W
Klasa ochrony obsługi przed
PoraŜeniem
, brązowy, srebrny, antyk miedziany
W zaleŜności od klasy ochrony okap naleŜy podłączyć do gniazda z uziemieniem lub
bez uziemienia.
Instalowanie:
Okap naleŜy zamocować na dwóch wkrętach Ø5 wkręconych w kołki rozporowe
na ścianie. Minimalna wysokość zamocowania okapu od kuchenki wynosi 65-
80cm.
Włączanie i wyłączanie odbywa się za pomocą dwóch przycisków:
1 – włączanie bieg 1, bieg 2 i wyłączanie silnika
2 – włączanie i wyłączanie światła
W przypadku: wymiany Ŝarówki, przeprowadzania wymiany włókniny filtracyjnej lub
czyszczenia i konserwacji okap naleŜy odłączyć od gniazdka sieci elektrycznej przez
wyciągnięcie wtyczki.
Czyszczenie i konserwacja:
W czasie eksploatacji wyrobu brudzi się (głównie zatłuszcza) przede wszystkim
włóknina filtracyjna. NaleŜy ją prać przynajmniej raz na trzy miesiące w wodzie
z dodatkiem środków do prania delikatnych tkanin. Wyjęcie włókniny
filtracyjnej z zespołu filtra, dzięki elastyczności drutowego docisku, nie
przedstawia trudności. ZuŜytą włókninę wymienić na nową.
Uwaga! Pochłaniacze w kolorze srebrnym lub miedź gładka naleŜy czyścić
miękką ściereczką, nie naleŜy uŜywać środków czyszczących o właściwościach
ściernych – ich działanie moŜe uszkodzić powierzchnię pochłaniacza!
Okap moŜna podłączyć tylko do przewodu wentylacyjnego.
Nie wolno go podłączać do przewodu kominowego lub dymowego!
4
INSTRUKCJA OBSŁUGI PLUS 50, PLUS 60
I Charakterystyka
Okap nadkuchenny „PLUS 50, PLUS 60 ” słuŜy do usuwania lub neutralizacji
oparów kuchennych.
W trybie pracy jako wyciąg oparów, wymaga on zainstalowania przewodu
odprowadzającego powietrze na zewnątrz. Długość przewodu (rura ø 120 mm)
nie powinna być dłuŜsza niŜ 4-5 m. Po zainstalowaniu filtra z węglem aktywnym
okap moŜe pracować jako pochłaniacz zapachów. W tym przypadku nie wymaga
się instalowania się przewodu odprowadzającego powietrze na zewnątrz. Okap
nadkuchenny jest urządzeniem elektrycznym wykonanym w II klasie ochrony
przeciwpoŜarowej z zamocowanym na stałe sznurem przyłączeniowym i
wtyczką. Ponadto posiada niezaleŜne oświetlenie oraz wentylator wyciągowy z
moŜliwością ustawienia jednej z 3-ch prędkości obrotowych. Okap jest
przeznaczony do trwałego zamocowania na pionowej ścianie ponad kuchenką
gazową lub elektryczną.
II WyposaŜenie
Okap jest złoŜony z następujących elementów (rys. 1):
A) obudowy okapu
B) otworu wentylatora
C) zyki do podłączenia przewodu
wentylacyjnego
D) zespołu wyłączników
E) szybki
F) otwór wentylatora
(z wydmuchem na przód)
III Dane techniczne
Typ okapu : PLUS 50, PLUS 60
Napięcie zasilania AC 230V 50 Hz
Silnik wentylatora 1
Oświetlenie 25 W
Ilość filtrów przeciwtłuszczowych 1
Stopnie prędkości 3
Szerokość (cm) 50, 60
Głębokość (cm) 50
Wysokość (cm) 13
Wylot powietrza (ø mm) 120
Wydajność (m
3
/h)
Pobór mocy (W)
Głośność (dBa)
Rodzaj pracy
Kolor
5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756