Znaleziono w kategoriach:
Uchwyt selfie VÖGEL BSF701 Czarny

Instrukcja obsługi Uchwyt selfie VÖGEL BSF701 Czarny

Powrót
OR 1
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
* oznacza kolor urządzenia
KIJ SELFIE
BSF701*
2
2 3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1.
1. Urządzenia nie należy umieszczać w pobliżu źródeł ciepła np. grzejniki,
kuchenki mikrofalowe, piekarniki.
2.
Urządzenia można używać w temperaturze -10C ~ 40C. Nie należy
narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne tj. nadmierne
nasłonecznienie, opady śniegu i deszczu.
3.
Nie należy używać urządzenia w pobliżu osób z rozrusznikiem serca
lub innymi elektronicznymi biostymulatorami.
4. Nie należy używać urządzenia w miejscach zakurzonych i wilgotnych.
5.
Nie wolno używać urządzenia w szpitalach i innych placówkach , w
których jest to zabronione, ponieważ może ono zakłócać działanie
innych urządzeń medycznych.
6.
Nie należy otwierać urządzenia i zmieniać jego konstrukcji we własnym
zakresie, ponieważ grozi to uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
7.
Jeżeli urządzenie nie działa, należy je przekazać do serwisu producenta.
8.
Nie wrzucaj urządzenia oraz baterii do ognia. Może to spowodow
wybuch lub pożar.
9.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w
bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
10. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
11. Urządzenie należy ładować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
4
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki VÖGEL.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NALEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCję OBSłUGI IjEj PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
dANE TECHNICZNE
Model: BSF701*
Zakres długości: 18,-69.5 cm
Szerokość telefonu: 5.7-8.5cm
Bateria pilota: CR2032
Wejście USB: 5V
Łączność: Bluetooth
Zasięg pilota: do 6 m
Maksymalna moc transmisji Bluetooth: <20 dBm
Częstotliwość transmisji Bluetooth: 2.4 GHz
Zakres częstotliwości Bluetooth: 2402-2480 MHz
4 5
5
OPIS PROdUKTU
1. Statyw
2. Rozsuwany teleskop
3. Pilot Bluetooth
4. Uchwyt telefonu
5. Gwint teleskopu
6. Otwór na gwint teleskopu
6
mONT
1. Zamocuj statyw wkręcając gwint w otwór na spodzie kija.
2. Zamocuj uchwyt telefonu na gwincie teleskopu.
3. Naciągnij zacisk uchwytu telefonu i umieść w nim telefon.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756