Znaleziono w kategoriach:
Piekarnik WHIRLPOOL AKZ9 6230 S Elektryczny Szampański A+

Instrukcja obsługi Piekarnik WHIRLPOOL AKZ9 6230 S Elektryczny Szampański A+

Powrót
1
PL
Skrócona instrukcja obsługi
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL
W celu uzyskania kompleksowej pomocy
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie
www . whirlpool . eu/ register
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać
instrukcje bezpieczeństwa.
OPIS PRODUKTU
PULPIT STERUJĄCY
1. Panel sterowania
2. Wentylator
3. Grzałka okrągła
(niewidoczna)
4. Prowadnice półek
(poziom jest zaznaczony na froncie
piekarnika)
5. Drzwiczki
6. Grzałka górna/grill
7. Oświetlenie piekarnika
8. Miejsce podłączenia sondy do
mięsa
(jeżeli w wyposażeniu)
9. Tabliczka znamionowa
(nie usuwać)
10. Dolna grzałka okrągła
(niewidoczna)
1. LEWY WYŚWIETLACZ
2. ŚWIATŁO
Do włączania i wyłączania
oświetlenia.
3. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE
Do włączania i wyłączania
kuchenki oraz do wyłączania
aktywnych funkcji w dowolnym
momencie.
4. COFNIJ
Do powracania do poprzedniego
menu w trakcie konfigurowania
ustawi.
5. POKRĘTŁO / PRZYCISK 6TH
SENSE
Służy do wyboru funkcji i regulacji
wszystkich parametrów gotowania.
Nacisnąć , aby wybrać,
dokonać ustawień, uzyskać dostęp
do funkcji oraz parametrów,
potwierdzić je oraz rozpocząć
program gotowania.
6. TEMPERATURA
Aby ustawić temperaturę.
7. CZAS
Aby zmienić lub ustawić godzi
lub określić czas gotowania.
8. ROZPOCZNIJ
Aby wybierać funkcje i
potwierdzać ustawienia.
9. PRAWY WYŚWIETLACZ
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
9
10
7
6
1 2 5 6 93 4 7 8
8
2
AKCESORIA
RUSZT BLACHA NA ŚCIEKACY
TŁUSZCZ BLACHA DO PIECZENIA
WYSUWANE
PROWADNICE *
(TYLKO W NIEKTÓRYCH
MODELACH)
SONDA DO MIĘSA
(TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH)
Liczba akcesoriów może różnić się w zależności od
zakupionego modelu.
Dodatkowe akcesoria można nabyć oddzielnie w serwisie.
UMIESZCZANIE RUSZTU I INNYCH AKCESORIÓW
Umieścić ruszt poziomo, przesuwac go wzdłuż
prowadnic i upewniając się, że strona z uniesio
krawędzią jest skierowana ku górze.
Inne akcesoria, takie jak blacha na ściekający tłuszcz
czy blacha do pieczenia, są wsuwane poziomo, w taki
sam sposób, jak ruszt.
MONTOWANIE PRZESUWNYCH PROWADNIC (JEŚLI TA
OPCJA JEST DOSTĘPNA)
Wyjąć prowadnice półki z piekarnika i zdjąć
plastikowe zabezpieczenie z przesuwnych prowadnic.
Zamocować górny zacisk
szyny do prowadnicy półki i
przesuć ją wzdłuż tak
daleko, jak to możliwe.
Opuścić drugi zacisk tak, aby
znalazł się w odpowiednim
miejscu.
Aby zabezpiecz
prowadnicę, należy docisnąć
mocno dolną część zacisku
do prowadnicy poziomu.
Sprawdzić, czy szyny
przesuwają się swobodnie.
Powtórzyć powyższe
czynności dla drugiej
prowadnicy półki na tym
samym poziomie.
Uwaga: Przesuwne prowadnice można montować na
dowolnym poziomie.
WYJMOWANIE I PONOWNY MONTAŻ DRABINEK
. Aby wyjąć prowadnice półek, naly je podnieść i
następnie delikatnie wyciągnąć dolną część z miejsca
zamocowania: Teraz można wyjąć prowadnice.
. Aby z powrotem włożyć prowadnice półek,
najpierw trzeba je umieścić w górnym miejscu
zamocowania. Trzymając w podniesionym położeniu,
wsunąć je do piekarnika, a następnie opuścić do
dolnego miejsca zamocowania.
3
KONWENCJONALNE
Do pieczenia dowolnego rodzaju potraw na
jednym poziomie.
GRILL
Do grillowania kawałków mięsa (antrykotu,
szaszłyków, kiełbasek), do zapiekania warzyw lub
do przyrumieniania pieczywa. Podczas grillowania
mięsa zaleca się stosowanie blachy na ściekający
tłuszcz: Blachę na ściekający tłuszcz można umieścić
na dowolnym poziomie poniżej blachy do pieczenia i
nalać do niej ok. 500 ml wody pitnej.
TERMOOBIEG
Do pieczenia różnych potraw w tej samej
temperaturze, jednocześnie na kilku półkach
(maksymalnie trzech). Funkcja ta pozwala na
pieczenie bez wzajemnego przenikania się
zapachów pieczonych potraw.
PIECZ. KONWEKCYJNE
Do gotowania mięsa, pieczenia ciast z
nadzieniem lub opiekania nadziewanych warzyw
na jednej półce. Funkcja ta wykorzystuje łagodny,
przerywany obieg powietrza, aby zapobiec
nadmiernemu wysychaniu żywności.
FUNKCJE 6TH SENSE
ZAPIEKANKA
Ta funkcja automatycznie wybiera najlepszą
temperaturę i metodę zapiekania dań z makaronem.
MIĘSO
Ta funkcja automatycznie wybiera najlepszą
temperaturę i metodę pieczenia mięsa. Funkcja
włącza co jakiś czas wentylator na niskich obrotach,
aby zapobiec nadmiernemu wysychaniu potrawy.
MAXI COOKING
Funkcja ta automatycznie wybiera najlepszy
tryb przyrządzania potraw i temperaturę pieczenia
dużych kawałków mięs (powyżej 2,5 kg). Zaleca
się obrócenie mięsa podczas pieczenia w celu
zapewnienia równomiernego przyrumienienia z obu
stron. Od czasu do czasu należy podlać mięso, aby
nie dopuścić do jego nadmiernego wysuszenia.
CHLEB
Ta funkcja automatycznie wybiera najlepszą
temperaturę i metodę pieczenia wszystkich
rodzajów pieczywa.
PIZZA
Ta funkcja automatycznie wybiera najlepszą
temperaturę i metodę pieczenia wszystkich
rodzajów pizzy.
CIASTA KRUCHE
Ta funkcja automatycznie wybiera najlepszą
temperaturę i metodę pieczenia wszystkich
rodzajów ciast.
FUNKCJE SPECJALNE
SZYBKIE NAGRZEWANIE
W celu szybkiego nagrzania piekarnika.
Po zakończeniu funkcji nagrzewania, piekarnik
automatycznieyje funkcji „Konwencjonalne".
Produkty żywnościowe mogą zostać umieszczone
w kuchence dopiero po zakończeniu wstępnego
nagrzewania.
TURBOGRILL
Do pieczenia dużych kawałków mięsa (udziec,
rostbef, kurczak). Zalecamy zastosowanie blachy
na ściekający tłuszcz: Blachę na ściekający tłuszcz
można umieścić na dowolnym poziomie poniżej
blachy do pieczenia i nalać do niej ok. 500 ml wody
pitnej. Korzystając z tej funkcji pieczenia możemy
użyć rożna (zależnie od wyposażenia).
WYM. OBIEG ECO*
Do pieczenia nadziewanych kawałków mięsa
i filetów na jednej półce. Potrawy są zabezpieczone
przed nadmiernym wysychaniem dzięki
delikatnemu, przerywanemu obiegowi powietrza.
Jeżeli funkcja ECO jest włączona, światełko kontrolki
pozostaje zgaszone przez cały czas gotowania.
Aby skorzystać z funkcji ECO i tym samym
zoptymalizować zużycie energii, drzwiczki piekarnika
nie powinny być otwierane, dopóki potrawa nie
będzie gotowa.
UTRZYM. W CIEPLE
Pozwala utrzymać ciepło i chrupkć świeżo
ugotowanych potraw.
WYRASTANIE
Zapewnia optymalne wyrastanie różnych
rodzajów ciast. Aby zachować doskonałą jakość
wyrastania, nie należy włączać tej funkcji, kiedy
piekarnik jest wciąż gorący po poprzednim cyklu
pieczenia.
SMART CLEAN
(TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH)
Działanie pary uwalnianej podczas specjalnego
niskotemperaturowego cyklu czyszczenia pozwala
na łatwe usunięcie zanieczyszczeń oraz resztek
potraw. Na dno piekarnika wlać 200 ml pitnej wody i
uruchomić funkcję, upewniając się, że piekarnik jest
zimny.
FUNKCJE
* Funkcja używana jako punkt odniesienia dla deklarowanej
efektywności energetycznej, zgodnie z rozporządzeniem (UE)
nr 65/2014
4
PIERWSZE UŻYCIE URZĄDZENIA
1. WYBRAĆ FUNKCJĘ
Jeżeli kuchenka jest wyłączona, na wyświetlaczu pokazany
jest tylko bieżący czas. Nacisnąć i przytrzymać , aby
włączyć piekarnik. Zmieniając ustawienia pokrętła zapozn
się z głównymi funkcjami dostępnymi na wwietlaczu z
lewej strony. Wybrać odpowiednią opcję i wcisnąć .
Aby wybrać szczegółowe opcje funkcji (jeżeli są dostępne),
wybrać główną funkc, a następne wcisnąć , aby
zatwierdzić i przejść do menu funkcji.
Zmieniając ustawienia pokrętła zapoznać się z opcjami
funkcji dostępnymi na wyświetlaczu z lewej strony. Wybrać
odpowiednią opcję i wcisnąć , aby zatwierdzić wybór.
2. USTAWIENIE FUNKCJI
Po wybraniu żądanej funkcji istnieje możliwość zmiany jej
ustawień. Na wyświetlaczu będą pojawiać się ustawienia,
które można kolejno zmieniać.
TEMPERATURA/POZIOM GRILLA
Jeżeli na ekranie miga ikonka °CF, zmienić wartość za
pomocą pokrętła, a następnie wcisnąć , aby zatwierdzić
wybór i kontynuować zmianę ustawień kolejnych
parametrów (o ile to możliwe).
Jednocześnie istnieje możliwość ustawiania poziomu
funkcji grilla (3 = wysoka, 2 = średnia, 1 = niska).
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. USTAWIENIE CZASU
Przy pierwszym uruchomieniu kuchenki należy wybrać
język i czas.
Zaczną migać dwie cyfry godzin: Obrócić pokrętło
ustawień, aby wybrać godziny i wcisnąć , aby
potwierdzić.
Zaczną migać dwie cyfry minut. Obrócić pokrętło ustawień,
aby wybrać minuty i wcisnąć , aby potwierdzić.
Uwaga: Aby zmienić ustawienie godziny później, wcisnąć
i przytrzymać przez co najmniej jedną sekundę przy
wyłączonej kuchence i powtórzyć kroki przedstawione powyżej.
W przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu może zajść
potrzeba ponownego ustawienia czasu.
2. USTAWIENIA
W razie potrzeby można zmienić domyślną jednostkę
miary, temperaturę (°C) oraz prąd znamionowy (16A).
Przy wyłączonej kuchence, wcisnąć i przytrzymać
przez co najmniej 5 sekund.
Obrócić pokrętło wyboru, aby wybrać jednostkę miary,
nacisnąć , aby wybrać.
Obrócić pokrętło wyboru, aby wybrać prąd znamionowy,
nacisnąć , aby potwierdzić.
Uwaga: Piekarnik jest zaprogramowany tak, aby zużywać
energię elektryczną w stopniu zgodnym z poborem mocy przez
domową instalację elektryczną, większym niż 3 kW (16 kW): Jeśli
w gospodarstwie domowym wykorzystywana jest mniejsza
moc, należy zmniejszyć tę wartość (13A).
3. ROZGRZANIE PIEKARNIKA
Nowy piekarnik może mieć wyczuwalny zapach,
który jest pozostałością po produkcji: jest to zjawisko
całkowicie normalne. Dlatego przed przystąpieniem do
przygotowywania potraw zaleca się rozgrzanie pustego
piekarnika, co ułatwi pozbycie się niepożądanego zapachu.
Należy wyjąć z komory urządzenia wszystkie kartony
zabezpieczające i zdjąć przezroczystą folię, a także usunąć
wszystkie znajdujące się w niej akcesoria.
Rozgrzać piekarnik do 200 °C i pozostawić włączony
na około jedną godzinę, najlepiej przy użyciu funkcji
z obiegiem powietrza (np. „Termoobieg” lub „Piecz.
konwekcyjne”). Aby prawidłowo ustawić tę funkc, należy
postępować zgodnie z instrukcjami.
Uwaga: Po pierwszym użyciu urządzenia zaleca się przewietrz
pomieszczenie.
5
Uwaga: Po uruchomieniu funkcji można zmienić ustawienia
temperatury lub poziomu funkcji grilla wciskając lub za
pomocą pokrętła.
CZAS TRWANIA
Gdy na ekranie miga ikona , użyć pokrętła regulacji, aby
ustawić właściwy czas pieczenia i potwierdzić, wciskając .
Nie trzeba ustawiać czasu pieczenia, jeśli chce się piec w
trybie ręcznym: Nacisnąć , aby potwierdzić i włącz
funkcję. W tym przypadku nie można ustawić czasu
zakończenia pieczenia za pomocą zaprogramowania
opóźnionego startu.
Uwaga: Można zmienić ustawiony w trakcie pieczenia czas,
naciskając : Obrócić pokrętło ustawień, aby wybrać godziny
i wcisnąć , aby potwierdzić.
USTAWIANIE CZASU ZAKOŃCZENIA PIECZENIA/
OPÓŹNIONY START
Dla wielu funkcji, po ustawieniu czasu pieczenia, można
opóźnić uruchomienie funkcji, programując czas jej
zakończenia.
Jeżeli możliwa jest zmiana czasu zakończenia, na
wyświetlaczu pojawi się przewidywana godzina
zakończenia funkcji, a ikonka danej funkcji miga.
W razie potrzeby, obrócić pokrętło ustawień, aby ustawić
czas zakończenia pieczenia, następnie wcisnąć
, by potwierdzić i uruchomić funkcję. Włożyć potrawę
do piekarnika i zamknąć drzwiczki: Funkcja włączy się
automatycznie po upłynięciu czasu obliczonego tak,
aby cykl gotowania/pieczenia zakończył się o ustalonej
godzinie.
Uwaga: Programowanie czasu opóźnienia rozpoczęcia pieczenia
powoduje wyłączenie fazy wstępnego nagrzewania. Piekarnik
osiągnie żądaną temperaturę stopniowo, co oznacza, że czas
pieczenia będzie nieznacznie dłuższy niż ten podany w tabeli
pieczenia.
Podczas oczekiwania można zmienić ustawienia czasu
zakończenia funkcji za pomocą pokrętła.
Wcisnąć lub , aby zmienić ustawienia temperatury
i czasu gotowania. Nacisnąć , aby potwierdzić po
zakończeniu funkcji.
3. WŁĄCZANIE FUNKCJI
Po wprowadzeniu wszystkich żądanych ustawień nacisnąć
, aby włącz funkcję.
Aby wstrzymać wykonywanie biącej funkcji, w
dowolnym momencie można nacisnąć i przytrzymać .
4. NAGRZEWANIE
Niektóre funkcje posiadają fazę wstępnego nagrzewania:
Po włączeniu funkcji wyświetlacz pokazuje, że faza
wstępnego nagrzewania jest aktywna.
Kiedy ta faza zostanie zakończona, będzie słychać sygn
dźwiękowy, a wyświetlacz pokaże, że piekarnik osiągnął
ustawioną temperaturę.
W tym momencie należy otworzyć drzwiczki, włożyć
potrawę do piekarnika, zamknąć drzwiczki i rozpocząć
pieczenie wciskając .
Uwaga: Umieszczenie potraw w piekarniku przed końcem
procesu nagrzewania może mieć wpływ na jakość pieczonych
potraw.
Otwarcie drzwiczek w trakcie fazy wstępnego nagrzewania
wstrzyma nagrzewanie piekarnika.
Czas pieczenia nie zawiera fazy wstępnego nagrzewania.
Zawsze można zmienić ustawienie żądanej temperatury za
pomocą pokrętła.
5. KONIEC GOTOWANIA
Sygnał dźwiękowy i wskazanie na wyświetlaczu oznaczają,
że pieczenie zostało zakończone.
Aby wydłużyć czas gotowania bez zmiany ustawień,
ustawić nowy czas za pomocą pokrętła i wcisnąć .

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756