Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta ceramiczna WHIRLPOOL AKT 8130/BA

Powrót
KARTA OPISU URZĄDZENIA
PL
Ø 145 mm
Ø 210 mm Ø 210/120 mm
Ø 180 mmØ 180 mm
Ø 145 mm
Ø 145 mm
Ø 210/120 mm Ø 145 mm
Ø 145x250 mm
Ø 180/115 mm Ø 280/210 mm
Ø 145 mm
WYMIARY PŁYTY (mm)
482 mm
552 mm
42 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
490 mm
560 mm
0
+2
0
+2
513 mm
583 mm
0
+2
0
+2
6 mm
560 mm
490 mm
R = 11,5 mm
0
+2
0
+2
Min. 70 mm
Min. 40 cm
Min. 10 cm
Min. 7 cm
min 20 mm
510 mm
580 mm
R = Min. 6,5 mm
min. 5 mm
min. 20 mm
min. 5 mm
400011187476
EA
CD
F
B
AWŁ./WYŁ. DBlokada przycisków
BWybór strefy grzewczej i programatora czasowego
F
Aktywacja/dezaktywacja kilku stref (jeśli C-E Zwiększenie
i zmniejszenie ustawienia mocy grzania ta opcja jest
dostępna)
C-E Zwiększenie i zmniejszenie ustawienia mocy grzania
Przed pierwszą instalacją przez około 1 sekundę panel sterowania przeprowadza test działania, a następnie automatycznie włączana
jest funkcja “Blokada przycisków”. Aby dezaktywować funkcję, naciśnij i przytrzymaj przycisk “D”. Zostanie wyemitowany sygnał
dźwiękowy, a następnie zgaśnie odpowiednia dioda led.
UWAGA: W przypadku resetowania należy powtórzyć procedurę opisaną powyżej.
Aby włączyć płytę, naciśnij przycisk “A” i przytrzymaj przez około 2 sekundy. Na 4 strefach grzewczych zostanie wyświetlony symbol “0”.
Jeśli w ciągu 20 sekund żadna strefa grzewcza nie zostanie aktywowana, ze względów bezpieczeństwa płyta automatycznie wyłączy się.
Naciśnij jeden z przycisków “B” odpowiadający stree grzewczej, która ma być używana. Przy użyciu przycisku “E” lub “C” wybierz
wymagane ustawienie mocy grzania. Ustawienie mocy grzania można wybrać w zakresie od 1 do 9. Aby anulować wszystkie ustawienia,
naciśnij jednocześnie przyciski +/-. Naciśnięcie przycisku “+” po osiągnięciu poziomu 9 powoduje aktywację funkcji “Silne podgrzewanie”
i pojawienie się litery “A” na wyświetlaczu.
WAŻNE: sterowanie jest dezaktywowane po 10 sekundach od wyboru ustawienia mocy grzania. Aby zmienić ustawienie mocy grzania,
ponownie naciśnij przycisk wyboru “B”, a następnie zmień ustawienie przy użyciu przycisku “E” lub “C”.
KILKA STREF (jeśli ta opcja jest dostępna): Po wybraniu żądanej strefy i ustawieniu poziomu (jak to zostało opisane w poprzedniej
części) naciśnij przycisk “F”: zaświeci wskaźnik nad przyciskiem i zostanie aktywowana dodatkowa strefa. Kilka stref może być używane
wyłącznie w następujących sytuacjach:
1. Strefa grzewcza umożliwia użycie kilku stref;
2. Został wybrany poziom mocy większy niż 0.
Aby dezaktywować kilka stref, naciśnij przycisk “B” odpowiedni dla żądanej strefy, a następnie ponownie naciśnij przycisk “F”.
TIMER
Aby ustawić funkcję programatora czasowego, wybierz żądaną strefę grzewczą i ustawienie mocy, a następnie ponownie naciśnij
przycisk strefy grzewczej, co spowoduje zaświecenie kropki na wyświetlaczu strefy grzewczej sterowanej przez programator czasowy.
Na 2 wyświetlaczach zacznie migać wskazanie “00”. Przy użyciu przycisku “C” lub “E” ustaw czas w zakresie od 1 do 99.
WAŻNE: po 10 sekundach na wyświetlaczu pojawi się ustawienie mocy grzania pozostałych stref grzewczych. Aby wyświetlić pozostały
czas gotowania, naciśnij dwukrotnie przycisk strefy grzewczej sterowanej przez programator czasowy.
Funkcję BLOKADA PRZYCISKÓW włącza się przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku “D” do momentu zaświecenia kropki nad
przyciskiem funkcji. Funkcja “Blokada przycisków” blokuje wszystkie funkcje płyty z wyjątkiem przycisku WŁ./WYŁ. “A”.
Funkcja pozostaje aktywna nawet po wyłączeniu i włączeniu płyty. Funkcję można dezaktywować przez ponowne naciśnięcie przycisku
“D” aż do momentu zgaśnięcia kropki nad przyciskiem funkcji.
H
WSKAŹNIK WYSOKIEJ TEMPERATURY
Po wyłączeniu strefy grzewczej wskaźnik wysokiej temperatury “H” świeci lub miga naprzemiennie z symbolem “0”, temperatura
płyty spadnie do bezpiecznego poziomu.
WAŻNE: Zabezpieczenia płyty obejmują funkcję automatycznego wyłączania. Długotrwałe korzystanie z tego samego ustawienia mocy grzania powoduje
automatyczne wyłączenie strefy grzewczej (na przykład po około 1 godzinie korzystania z maksymalnego ustawienia mocy grzania następuje wyłączenie
strefy grzewczej).
ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ: Aby uniknąć trwałego uszkodzenia szklano-ceramicznej powierzchni płyty, nie używaj:
Naczyń, których dno nie jest idealnie płaskie.
Metalowych naczyń z emaliowanym dnem.
Wady estetyczne (zarysowania, ślady na powierzchni itp.) należy zgłaszać bezpośrednio przed instalacją.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756