Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Suszarka WHIRLPOOL FFT M11 9X3WSY PL

Powrót
Instrukcje bezpieczeństwa, instrukc obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:
Odwiedzając naszą stronę internetową docs.whirlpool.eu
Używając kodu QR
Można również skontaktować się z naszym serwisem technicznym (Patrz numer telefonu na karcie
gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, należy podać kody z tabliczki znamionowej
urządzenia.
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
W celu uzyskania kompleksowej pomocy
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie
www.whirlpool.eu/register
PL
Skrócona instrukcja obsługi
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje
bezpieczeństwa.
xxxxxxxxxxxx
xxxx
OTWARCIE DRZWICZEK PODCZAS CYKLU
Podczas trwania cyklu suszenia, można sprawdzać stan wysuszenia prania
oraz wyjmować suchą odzież, pozostawiając resztę wsadu do dalszego
suszenia. Po zamknięciu drzwiczek, nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby
wznowić działanie urządzenia. Drzwiczki powinny być zamknięte do
końca cyklu, aby zaoszczędzić czas i energię.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
Właściwe wykonywanie tych czynności zapewni NAJWSZĄ
sprawność urządzenia:
- pamiętać, aby opróżnić zbiornik na wodę po każdym cyklu
suszenia.
- pamiętać, aby oczyścić ltry po każdym cyklu suszenia.
Patrz część Czyszczenie i konserwacja.
1. Podłączyć wtyczkę suszarki do gniazdka zasilania.
2. Otworzyć drzwiczki i załadować odzież; zawsze czytać wskazówki
na metkach odzieży oraz zapoznać się z maksymalnym obciążeniem
urządzenia w części dotyczącej programu. Opróżnić kieszenie.
Upewnić się, że między drzwiczkami i/lub ltrem drzwiczek nie
została pochwycona odzież. Nie ładować odzieży ociekającej wodą.
Nie suszyć w suszarce dużych sztuk odzieży oraz o dużej objętości.
3. Zamknąć drzwiczki.
4. Nacisnąć przycisk "Wł./Wył.
5. Wybrać program odpowiedni do rodzaju tkaniny we wkładzie.
6. W razie potrzeby, wybrać opcje.
7. Nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby rozpocząć suszenie.
8. Na koniec cyklu suszenia, zostanie wyemitowany sygnał
dźwiękowy. Wskaźnik na panelu sterowania sygnalizuje koniec
cyklu. Natychmiast wyciągnąć wkład, aby zapobiec tworzeniu się
zagnieceń w praniu.
9. Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk "Wł./Wył.", otworzyć
drzwiczki i wyciągnąć odzież. Jeśli urządzenie nie zostanie
wyłączone ręcznie, po około piętnastu minutach od zakończenia
cyklu wyłączy się automatycznie, w celu zaoszczędzenia energii.
Należy pamiętać, że niektóre programy/opcje działają zgodnie
z systemem "Bez zagnieceń". Oznacza to, że przez kilka godzin
po zakończeniu cyklu suszenia, bęben obraca się w regularną
częstotliwością, aby zapobiec formowaniu się zagnieceń.
W przypadku awarii zasilania, należy nacisnąć przycisk "Start/
Pauza", aby uruchomić cykl.
*MAX ZAŁADUNEK 9 kg (Wsad suchy)
ETYKIETKI OPISUJĄCE SPOSÓB KONSERWACJI
Należy kontrolować etykietki ubrań, zwłaszcza, gdy są wkładane do
suszarki po raz pierwszy. Poniżej podane są najczęściej spotykane
symbole:
Można suszyć w suszarce.
Nie suszyć w suszarce.
Suszyć w wysokiej temperaturze.
Suszyć w niskiej temperaturze.
PIERWSZE UŻYCIE
Upewnić się, że zbiornik na wodę został włożony prawidłowo. Aby
zapewnić poprawne działanie suszarki, należy ją zainstalować w
pomieszczeniu o temperaturze z zakresu od 5°C do 35°C. Przed
rozpoczęciem użytkowania suszarki, należy się upewnić, że
znajdowała się ona w położeniu pionowym przez co najmniej 6
godzin.
PANEL STEROWANIA
1 Przycisk Włączane/Wyłączane (Reset przy
dłuższym przytrzymaniu przycisku)
2 Pokrętło Programów
3 Przycisk Start/ Pauza
Przyciski Opcji*
4 Poziom suszenia
5 Opóźnienie startu
6 Czas suszenia
7 Koniec cyklu
8 Szybkie (Przyc. blok przy dłuższym
przytrzymaniu przycisku)
9 FreshCare+ (Wyciszenie przy dłuższym
przytrzymaniu przycisku)
*Uwaga: niektóre modele mogą posiadać dłuższy opis zamiast ikon.
WSKAŹNIKI
Poziom suszenia: Suche do prasowania - Na wieszak - Suche do szafy - Bardzo suche
Etapy cyklu: Suszenie - Chłodzenie - Koniec cyklu
Opróżnić zbiornik wody - Oczyścić ltr pomocniczy - Zatkane ltry drzwiczek - Samoczyszczenie
Zapoznać się z częścią rozwiązywanie problemów: Usterka: Wezwij Serwis
DEMO
Tryb demo
1
3
2
9
7
8
456
3’’
3’’
h
1
3
2
9
7
8
456
h
3’’
3’’
PROGRAMY
Czas trwania tych programów uzależniony jest od wielkości
załadunku, rodzaju tkanin, prędkości wirowania w Państwa
pralce oraz innych wybranych opcji. W modelach z
wyświetlaczem czas trwania cykli pokazuje się na panelu
sterowania. Pozostały czas jest stale monitorowany i ulega
zmianie podczas cyklu suszenia, pokazując jak najdokładniejsze
szacunki.
Opcje do użycia - Jeśli wszystkie Twoje prania w cyklach
automatycznych są stale mniej lub bardziej suche, niż chcesz,
możesz zwiększyć lub zmniejszyć poziom suszenia za pomocą
określonej opcji.
Bawełniane eko Max załadunek*
Standardowy program dla bawełny przeznaczony do
suszenia normalnie wilgotnego prania bawełnianego. Najbardziej
efektywny, pod względem zużycia energii, program do suszenia
prania bawełnianego. Wartości podane na etykiecie efektywności
energetycznej bazują na tym programie.
UWAGA: aby uzyskać optymalną efektywność energetyczną, wybierz
opcję „Suche do szafy, korzystając z opcji poziomu suszenia. Aby
zwiększyć poziom suszenia, wybierz opcję „Bardzo suche”.
Mieszane 4 kg '
Ten program idealnie nadaje się do łącznego suszenia ubrań
z bawełny oraz materiałów syntetycznych.
Pościel Max załadunek*
Do suszenia pościeli z bawełny.
Koszule 3 kg
Ten program przeznaczony jest do koszul z bawny lub
tkanin mieszanych bawełna / materiał syntetyczny.
Sportowe 4 kg
Do suszenia odzieży sportowej z tkanin syntetycznych lub
mieszanej bawełny.
Kołdra '
Do suszenia elementów o dużej objętości, np. jednej kołdry.
Jeans 3 kg
Do suszenia jeansów i odzieży z grubej bawełny, typu denim,
np. spodni i kurtek.
Łatwe prasowanie
Ten cykl powoduje odprężenie włókien, ułatwiając
prasowanie i składanie. Dostosowany do niedużego wsadu
wilgotnych lub suchych tkanin z bawełny lub z mieszanki
bawełny. Nie stosować do jeszcze mokrej odzieży.
Odświeżanie
Krótki program odpowiedni do odświeżania tkanin i odzieży,
dzięki strumieniowi świeżego powietrza. Nie stosować w
przypadku jeszcze wilgotnych ubrań. Można z niego korzystać w
przypadku wszystkich rozmiarów załadunku, jednak jest
wydajniejszy w przypadku małych załadunków. Cykl trwa około
20 minut.
Szybkie 30' 0.5 kg
Do suszenia odzieży bawełnianej odwirowanej z wysoką
prędkością w pralce.
Kolorowe Max załadunek*
Program delikatnego suszenia nadaje się do kolorowej
odzieży.
Jedwabne 0.5 kg
Suszenie delikatne odzieży jedwabnej.
Wełniane 1 kg
Do suszenia wełnianych ubrań. Zaleca się przewracanie ubrań
na lewą stronę przed suszeniem. Pozostawić do wyschnięcia poza
suszarką grubsze brzegi ubrań, jeśli będą jeszcze wilgotne.
Delikatne 2 kg
Do suszenia tkanin delikatnych wymagających łagodnego
traktowania.
Syntetyczne 4 kg
Do suszenia tkanin wykonanych z włókien syntetycznych.
OPCJE CYKLU
Te przyciski umożliwiają spersonalizowanie wybranego
programu zgodnie z osobistymi wymaganiami.
Nie wszystkie opcje są dostępne dla wszystkich programów.
Niektóre opcje mogą być niekompatybilne z wcześniej
ustawionymi; w tym przypadku, użytkownik zostanie
powiadomiony za pomocą sygnału dźwiękowego i/lub
migających wskaźników. Jeśli dana opcja jest dostępna, wskaźnik
opcji będzie się ciągle świecił. Program może zachować niektóre
opcje wybrane w poprzednich cyklach suszenia.
Poziom suszenia
Nacisnąć kilkukrotnie odpowiedni przycisk, aby uzyskać inny
poziom wilgotności resztkowej prania. Wskaźnik sygnalizuje
wybierany poziom.
Suche do prasowania: bardzo delikatne suszenie.
Bezpośrednio po zakończeniu cyklu będzie można łatwiej
prasować elementy wsadu.
Na wieszak: poziom opracowany dla ubrań delikatnych;
Odzież gotowa do powieszenia na wieszaku.
Suche do szafy: odzież jest gotowa do złożenia i ułożenia
w szae.
Bardzo suche: program wykorzystywany w przypadku
ubrań, które chcemy założyć po zakończeniu cyklu.
Czas suszenia
Ta opcja umożliwia wybranie czasu trwania suszenia.
Nacisnąć kilkukrotnie przycisk, aby ustawić żądany czas suszenia.
Wskaźnik na panelu sterowania oznacza wybierany czas.
h
Opóźnienie startu
Ta opcja pozwala ustawić opóźnienie rozpoczęcia cyklu.
Nacisnąć kilkukrotnie przycisk, aby ustawić żądane opóźnienie.
Po osiągnięciu maksymalnego możliwego czasu opóźnienia,
kolejne wciśnięcie przycisku resetuje opcję. Wskaźnik na panelu
sterowania oznacza wybierany czas. Po wciśnięciu przycisku start /
pauza: maszyna sygnalizuje czas pozostały do rozpoczęcia cyklu.
W przypadku otwarcia drzwiczek, po ich zamknięciu, należy
ponownie wcisnąć przycisk start/pauza.
Szybkie
Umożliwia szybsze suszenie.
FreshCare+
W przypadku, gdy po zakończeniu cyklu w bębnie
pozostawi się odzież, nastąpi namnażanie bakterii. Ta opcja
pomaga zapobiec temu zjawisku, dzięki kontrolowaniu
temperatury i delikatnemu obracaniu bębna. Czynność ta jest
kontynuowana przez maksymalnie 6 godzin po zakończeniu
cyklu. To ustawienie pozostanie w pamięci poprzedniego cyklu. W
przypadku użycia tego ustawienia wraz z opcją Opóźnienie startu,
operacja zapobiegająca zagnieceniom będzie wykonywana
podczas tej fazy poprzez okresowe obracanie bębna.
Przyc. blok
Ta opcja sprawia, że nie są dostępne żadne polecenia w
maszynie, oprócz przycisku włączony/wyłączony.
Po włączeniu maszyny:
aby aktywować opcje należy przycisnąć i przytrzymać przycisk
sino do momentu aż na maszynie wyświetli się że opcja została
aktywowana.
aby dezaktywować należy przycisnąć i przytrzymać przycisk
sino do momentu aż na maszynie wyświetli się że opcja została
dezaktywowana.
Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu suszenia,
pozostanie zapisana w pamięci urządzenia.
Koniec cyklu
Ta opcja uruchamia wydłużony sygnał dźwiękowy po
zakończeniu cyklu. Należy ją uruchomić, jeśli nie ma się pewności,
że usłyszymy normalny dźwięk informujący o zakończeniu cyklu.
Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu suszenia,
pozostanie zapisana w pamięci urządzenia.
Wyciszenie
Ta opcja umożliwia wyłączenie sygnałów dźwiękowych panelu
sterowania. Alarmy nieprawidłowej pracy pozostają aktywne.
aby aktywować opcje należy przycisnąć i przytrzymać przycisk
sino do momentu aż na maszynie wyświetli się że opcja została
aktywowana.
aby dezaktywować należy przycisnąć i przytrzymać przycisk
sino do momentu aż na maszynie wyświetli się że opcja została
dezaktywowana.
Instrukcje bezpieczeństwa, instrukc obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:
Odwiedzając naszą stronę internetową docs.indesit.eu
Używając kodu QR
Można również skontaktować się z naszym serwisem technicznym (Patrz numer telefonu na karcie
gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, należy podać kody z tabliczki znamionowej
urządzenia.
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT.
W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy
zarejestrować urządzenie na stronie
www . indesit . eu/ register
PL
Skrócona instrukcja obsługi
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje
bezpieczeństwa.
xxxxxxxxxxxx
xxxx
System z Pompą Ciepła
Pompa ciepła zawiera gazy cieplarniane znajdujące się w
hermetycznie zamkniętej jednostce. Ta hermetyczna jednostka
zawiera 0.43 kg gazu R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
Zużycie energii
Tryb wyłączenia (Po) - Watts 0.40
Tryb czuwania (Pl) - Watts 2.00
Program kg kWh Minut
Bawełniane eco* 9 1.63 210
Bawełniane eco 4.5 0.86 120
Syntetyczne 4 0.50 78
*Program referencyjny do określenia etykiety efektywności
energetycznej, że jest on odpo wiedni do suszenia tkanin
bawełnianych o normalnym poziomie wilgotności oraz że jest
on najbardziej oszczędnym programem pod względem zużycia
energii w przypadku suszenia tkanin bawełnianych. (Konguracja
standardowa/predeniowana wstępna).
TRANSPORT I PRZENOSZENIE URZĄDZENIA
Nigdy nie podnosić suszarki, przytrzymując ją od góry.
1. Odłączyć zasilanie suszarki.
2. Usunąć całkowicie wodę ze zbiornika wody.
3. Upewnić się, że drzwiczki i zbiornik wody zosty prawidłowo
zamknięte.
Oczyszczanie suszarki bębnowej
Zewnętrzne części metalowe, plastikowe oraz gumowe
można oczyścić za pomocą wilgotnej szmatki.
Regularnie (co 6 miesięcy) czyścić przednią kratkę wlotu
powietrza za pomocą odkurzacza, aby usunąć włókna, kłaczki
lub osad z kurzu. Oprócz tego, raz na jakiś czas usuwać
wszelkie włókna w stree ltrów za pomocą odkurzacza.
Nie używać rozpuszczalników lub środków ściernych.
1
23
B
C
C
BB
C
B
C
C
Step 1Step 2Step 3
Step 1Step 2Step 3
A
OPIS PRODUKTU
1. Zbiornik na wodę (A)
2. Pokrywa kondensatora
3. Filtr włókien: główny (B), dodatkowy (C)
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE: odłączyć suszarkę od zasilania podczas
wykonywania czynności oczyszczania i konserwacji.
Opróżnianie zbiornika wody po każdym cyklu (patrz
rysunek A).
Wyjąć zbiornik z suszarki i opróżnić go do umywalki lub innego
odpowiedniego odpływu, a następnie ponownie prawidłowo go
umieścić. Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej pojemnik nie
znajdzie się na swoim miejscu.
Czyszczenie głównego ltra włókien po każdym cyklu (patrz
rysunek B).
Wyciągnąć główny ltr drzwiczek i oczyścić go, usuwając włókna
z powierzchni ltra pod bieżącą wodą lub za pomocą odkurzacza.
Czyszczenie dodatkowego ltra włókien po włączeniu się
odnośnego wskaźnika (patrz rysunek C).
Wyjąć dodatkowy ltr włókien i oczyścić wszystkie jego części,
ucząc go pod bieżącą wodą lub oczyszczając odkurzaczem.
Zapchane ltry- oczyścić oba ltry drzwi (patrz rys. B,
rys. C).
Aby zapewnić optymalne działanie, wszystkie ltry należy
osuszyć przed włożeniem ich z powrotem.
Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej wszystkie ltry nie
znajdą się na swoim miejscu.
Filtry to zasadnicze komponenty suszenia. Ich zadaniem
jest gromadzenie kłaczków włókien, które powstają
podczas suszenia. Jeśli ltry ulegną zapchaniu, przepływ
powietrza w suszarce ulegnie znaczącemu zmniejszeniu:
czas suszenia wydły się, nastąpi większe zużycie energii
oraz może dojść do uszkodzenia suszarki. Jeśli powyższe
czynności nie będą wykonywane w prawidłowy sposób,
suszarka może się nie uruchomić.
Samoczyszczenie
Konserwacja ltra dolnego w tym modelu jest automatyczna.
Suszarka wykonuje czyszczenie, kiedy czujniki zgłoszą taką
potrzebę. W takim wypadku, maszyna kontynuuje pracę, nawet jeśli
cykl suszenia został zakończony. Wskaźnik na panelu sterowania
pokaże oznaczenie konserwacji. Nie wączać maszyny podczas
tego etapu.
Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:
Odwiedzając naszą stronę internetową docs.whirlpool.eu
ywając kodu QR
Można równiskontaktować się z naszym serwisem technicznym (Patrz numer telefonu na karcie
gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, należy podać kody z tabliczki znamionowej
urządzenia.
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
W celu uzyskania kompleksowej pomocy
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie
www.whirlpool.eu/register
PL
Skcona instrukcja obsługi
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje
bezpieczeństwa.
xxxxxxxxxxxx
xxxx
08/2021
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
W przypadku nieprawidłowej pracy, przed skontaktowaniem się z serwisem obsługi, należy sprawdzić poniższą tabelę. Bardzo często
nieprawidłowości nie są poważne i można je rozwiązać w kilka minut.
Nieprawidłowość
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Suszarka się nie
włącza.
Wtyczka nie jest włączona do gniazda.
Włożyć wtyczkę do gniazda zasilania.
Usterka gniazda zasilania.
Spróbować podłączyć inne urządzenie do tego samego gniazda.
Nie używać urządzeń elektrycznych, służących do podłączania do
gniazda, np. przejściówek lub przedłużaczy.
Doszło do przerwania dostawy prądu.
Poczekać, aż zostanie przywrócone zasilanie i, w razie potrzeby,
ponownie włączyć bezpiecznik.
Suszarka nie
rozpoczyna
pracy.
Drzwiczki nie zostały prawidłowo zamknięte.
Zamknąć drzwiczki.
Wprowadzono opóźnienie rozpoczęcia cyklu.
W urządzeniach posiadających tę funkcję: odczekać do końca
ustawionego opóźnienia lub wyłączyć suszarkę w celu jej
zresetowania. Zapoznać się z częścią Opcje.
Nie został wciśnięty przycisk Start/Pauza w celu
uruchomienia programu.
Wcisnąć przycisk Start/Pauza.
W urządzeniach posiadających funkcję blokady
przycisków, uruchomiono tę blokadę.
Patrz część Opcje cyklu. W przypadku wybrania Blok. Przyc., wyłączyć
tę opcję. Wyłączenie urządzenia nie powoduje dezaktywacji tej opcji.
Odzież jest
mokra po
zakończeniu
cyklu.
Mały załadunek.
Program automatyczny nie wykrył wymaganej końcowej wilgotności
i suszarka zakończy program i się zatrzyma. Jeżeli to nastąpi, wybrać
dodatkowy krótki czas suszenia lub wybrać opcję extra suche, jeżeli
jest dostępna.
Duże prania lub cięższe tkaniny.
Poziomy suszenia można mody kować, aby uzyskać żądaną suchość.
Opcja „Bardzo suche jest zalecana do odzieży gotowej do noszenia.
Czas suszenia
jest bardzo
długi.
Nie została wykonana odpowiednia
konserwacja.
Zapoznać się z częścią Czyszczenie i konserwacja i wykonać opisane
tym czynności.
Ustawiony program, czas i/lub poziom
wysuszenia nie są dostosowane do rodzaju lub
ilości załadunku umieszczonego w suszarce.
Zapoznać się z częścią Programy i opcje, aby znaleźć program i opcje
najlepiej dostosowane do rodzaju załadunku.
Ubrania są zbyt mokre.
Wykonać cykl prania, ustawiając wyższe obroty wirowania, aby
usunąć jak największą ilość wody.
Suszarka mogła zostać przeładowana.
Zapoznać się z częścią Programy, aby sprawdzić maksymalny
załadunek dla każdego programu.
Temperatura pomieszczenia.
Czas suszenia może być dłuższy, gdy wartość temperatury
pomieszczenia nie mieści się w zakresie 14–30°C.
Program nie
zakończył się.
Mogło dojść do przerwania dostawy prądu. W przypadku przerwy w dostawie prądu, należy wcisnąć przycisk
Start/Pauza w celu ponownego uruchomienia cyklu.
Wskaźniki są włączone lub migają
Zbiornik wody Zbiornik wody jest pełny. Opróżnić zbiornik wody. Zapoznać się z częścią Czyszczenie i
Konserwacja.
Filtr włókien Nieprawidłowość w przepływie powietrza
niezbędnym do pracy urządzenia.
Oczyścić  ltr włókien i sprawdzić, czy pokrywa kondensatora jest
wolna. Jeśli powyższe czynności nie będą wykonywane w prawidłowy
sposób, suszarka może ulec uszkodzeniu.
Zapoznać się z częścią Czyszczenie i Konserwacja.
Filtr dolny* Filtr dolny należy wyczyścić.
Wyczyścić  ltr dolny. Zapoznać się z częścią Czyszczenie i
Konserwacja.
DEMO
Cykl trwa kilka
minut.
Suszarka jest w trybie DEMO. Wskaźnik DEMO
jest włączony.
Wyłączyć tryb Demo. Poniższe czynności należy wykonać kolejno, bez
przerwy. Włączyć, a następnie wyłączyć suszarkę. Wcisnąć przycisk
Start/Pauza aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego.
Ponownie włączyć urządzenie. Wskaźnik „DEMO miga, a następnie
wyłącza się.
Pojawienie się
symbolu klucza
płaskiego ozna-
cza nieprawidło-
wość.
Czujniki maszyny wykryły nieprawidłowość.
Wyłączyć suszarkę i odłączyć ją od sieci elektrycznej. Otworz
niezwłocznie drzwiczki i wyciągnąć pranie, aby ciepło mogło zostać
rozproszone. Odczekać ok. 15 minut. Ponownie podłączyć suszarkę
do sieci elektrycznej, załadować pranie i ponownie uruchomić cykl
suszenia.
Jeśli problem nie ustępuje, skontaktować się z Serwisem i
podać kod błędu w formie liter i liczb, które pojawiły się na
wyświetlaczu.
Na przykład F3 i E2.
*Uwaga: niektóre modele posiadają funkcję samoczyszczenia; Nie posiadają  ltra dolnego. Należy zapoznać się z częścią Czyszczenie i Konserwacja.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756