Znaleziono w kategoriach:
Suszarka WHIRLPOOL W7 D94WR PL

Instrukcja obsługi Suszarka WHIRLPOOL W7 D94WR PL

Powrót
Instrukcje bezpieczeństwa, instrukc obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:
Odwiedzając naszą stronę internetową docs.whirlpool.eu
Używając kodu QR
Można również skontaktować się z naszym serwisem technicznym (Patrz numer telefonu na karcie
gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, należy podać kody z tabliczki znamionowej
urządzenia.
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
W celu uzyskania kompleksowej pomocy
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie
www.whirlpool.eu/register
PL
Skrócona instrukcja obsługi
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje
bezpieczeństwa.
xxxxxxxxxxxx
xxxx
Ecomonitor
Ten wskaźnik pokazuje poziom zużytej energii według programu i
ustawionych opcji. Zużycie jest proporcjonalne do liczby kresek na
wyświetlaczu obok ikony eko monitora.
OTWARCIE DRZWICZEK PODCZAS CYKLU
Podczas trwania cyklu suszenia, można sprawdzać stan wysuszenia prania
oraz wyjmować suchą odzież, pozostawiając resztę wsadu do dalszego
suszenia. Po zamknięciu drzwiczek, nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby
wznowić działanie urządzenia. Drzwiczki powinny być zamknięte do
końca cyklu, aby zaoszczędzić czas i energię.
NAWIGACJA
Można przeglądać dostępne menu, używając przycisków "GÓRA" i
"DÓŁ".
Wcisnąć przycisk , żeby potwierdzić wybór.
Wcisnąć przycisk opcji obok symbolu , jeśli widnieje na
wyświetlaczu, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Jeśli nie zostanie potwierdzony żaden wybór, po ok. 2 minutach
wyświetlacz powróci do ekranu głównego.
USTAWIENIA
Żeby przejść do menu ustawień, trzymać wciśnięty przez kilka
sekund odpowiedni przycisk.
Wybierz język wywietla dostępne języki na ekranie.
Dźwięki umożliwia włączenie lub wyłączenie dźwięków (niektóre
dźwięki, przykładowo sygnalizacja nieprawidłowego działania
pozostaną zawsze aktywne).
Jasność można zmienić jasność ekranu.
Ustawienia Fabryczne umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych.
Po wybraniu ustawienia, trzymać wciśnięty przycisk przez kilka sekund.
PIERWSZE UŻYCIE
Podczas pierwszego włączenia urządzenia, panel sterowania pokaże
automatycznie menu wyboru języka. Przyciski GÓRA i DÓŁ służą do
nawigowania wśród dostępnych języków. Wcisnąć przycisk , żeby
potwierdzić. Nie jest możliwe używanie urządzenia, jeśli wcześniej
nie wybierze się języka. Upewnić się, że zbiornik na wodę został
włożony prawidłowo. Aby zapewnić poprawne działanie suszarki,
należy ją zainstalować w pomieszczeniu o temperaturze z zakresu od
5°C do 35°C. Przed rozpoczęciem użytkowania suszarki, należy się
upewnić, że znajdowała się ona w położeniu pionowym przez co
najmniej 6 godzin.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
Właściwe wykonywanie tych czynności zapewni NAJWSZĄ
sprawność urządzenia:
- pamiętać, aby opróżnić zbiornik na wodę po każdym cyklu
suszenia.
- pamiętać, aby oczyścić ltry po każdym cyklu suszenia.
Patrz część Czyszczenie i konserwacja.
1. Podłączyć wtyczkę suszarki do gniazdka zasilania.
2. Otworzyć drzwiczki i załadować odzież; zawsze czytać wskazówki
na metkach odzieży oraz zapoznać się z maksymalnym obciążeniem
urządzenia w części dotyczącej programu. Opróżnić kieszenie.
Upewnić się, że między drzwiczkami i/lub ltrem drzwiczek nie
została pochwycona odzież. Nie ładować odzieży ociekającej wodą.
Nie suszyć w suszarce dużych sztuk odzieży oraz o dużej objętości.
3. Zamknąć drzwiczki.
4. Nacisnąć przycisk "Wł./Wył.
5. Wybrać program odpowiedni do rodzaju tkaniny we wkładzie.
6. W razie potrzeby, wybrać opcje.
7. Nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby rozpocząć suszenie.
8. Na koniec cyklu suszenia, zostanie wyemitowany sygnał
dźwiękowy. Wskaźnik na panelu sterowania sygnalizuje koniec
cyklu. Natychmiast wyciągnąć wkład, aby zapobiec tworzeniu się
zagnieceń w praniu.
9. Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk "Wł./Wył.", otworzyć
drzwiczki i wyciągnąć odzież. Jeśli urządzenie nie zostanie
wyłączone ręcznie, po około piętnastu minutach od zakończenia
cyklu wyłączy się automatycznie, w celu zaoszczędzenia energii.
Należy pamiętać, że niektóre programy/opcje działają zgodnie
z systemem "Bez zagnieceń". Oznacza to, że przez kilka godzin
po zakończeniu cyklu suszenia, bęben obraca się w regularną
częstotliwością, aby zapobiec formowaniu się zagnieceń.
W przypadku awarii zasilania, należy nacisnąć przycisk "Start/
Pauza", aby uruchomić cykl.
*MAX ZAŁADUNEK 9 kg (Wsad suchy)
ETYKIETKI OPISUJĄCE SPOSÓB KONSERWACJI
Należy kontrolować etykietki ubrań, zwłaszcza, gdy są wkładane do
suszarki po raz pierwszy. Poniżej podane są najczęściej spotykane
symbole:
Można suszyć w suszarce.
Nie suszyć w suszarce.
Suszyć w wysokiej temperaturze.
Suszyć w niskiej temperaturze.
WSKAŹNIKI
Etapy cyklu: Suszenie - Chłodzenie - Koniec cyklu
Opróżnić zbiornik wody - Oczyścić ltr pomocniczy - Zatkane ltry drzwiczek - Samoczyszczenie - E
comonitor
Zapoznać się z częścią Rozwiązywanie problemów: Usterka wezwij Serwis -
DEMO
Tryb Demo
PANEL STEROWANIA
1 Pokrętło Programów
2 Przycisk Włączane/Wyłączane
3 Przycisk Start/ Pauza
Przyciski Opcji*
4 FreshCare+
5 Sygnal końca. cykl
6 Szybkie
7 Opcje Cyklu (Ustawienia przy dłuższym
przytrzymaniu przycisku)
8 Poziom Suszenia
9 Czas Suszenia
10 Opóźnienie Startu
Przyciski nawigacji i blokowanie
przycisków
11 GÓRA
12 DÓŁ
13 POTWIERDZENIE (Blok. Przyc. przy dłuższym przytrzymaniu przycisku)
1
SYNTHETICS
1:35
-:-- -:--
5
6
7
11
12
13
2
3
4
8 9 10
PROGRAMY
Czas trwania tych programów uzależniony jest od wielkości
załadunku, rodzaju tkanin, prędkości wirowania w Państwa
pralce oraz innych wybranych opcji. W modelach z
wyświetlaczem czas trwania cykli pokazuje się na panelu
sterowania. Pozostały czas jest stale monitorowany i ulega
zmianie podczas cyklu suszenia, pokazując jak najdokładniejsze
szacunki.
Opcje do użycia - Jeśli wszystkie Twoje prania w cyklach
automatycznych są stale mniej lub bardziej suche, niż chcesz,
możesz zwiększyć lub zmniejszyć poziom suszenia za pomocą
określonej opcji.
Bawełniane Eko kg Max*
Standardowy program dla bawełny przeznaczony do
suszenia normalnie wilgotnego prania bawełnianego. Najbardziej
efektywny, pod względem zużycia energii, program do suszenia
prania bawełnianego. Wartości podane na etykiecie efektywności
energetycznej bazują na tym programie.
UWAGA: aby uzyskać optymalną efektywność energetyczną,
wybierz opcję „Suche do szafy”, korzystając z opcji poziomu
suszenia. Aby zwiększyć poziom suszenia, wybierz opcję „Bardzo
suche.
Mieszane kg 4
Ten program idealnie nadaje się do łącznego suszenia ubrań
z bawełny oraz materiałów syntetycznych.
Syntetyczne kg 4
Do suszenia tkanin wykonanych z włókien syntetycznych.
Wełniane kg 1
Do suszenia wełnianych ubrań. Zaleca się przewracanie ubrań
na lewą stronę przed suszeniem. Pozostawić do wyschnięcia poza
suszarką grubsze brzegi ubrań, jeśli będą jeszcze wilgotne.
Delikatne kg 2
Do suszenia tkanin delikatnych wymagających łagodnego
traktowania.
Kolorowe kg 3
Program delikatnego suszenia nadaje się do kolorowej
odzieży.
Pościel kg Max*
Do suszenia pościeli z bawełny.
Kołdra
Do suszenia elementów o dużej objętości, np. jednej kołdry.
Łatwe Prasowanie
Ten cykl powoduje odprężenie włókien, ułatwiając
prasowanie i składanie. Dostosowany do niedużego wsadu
wilgotnych lub suchych tkanin z bawełny lub z mieszanki
bawełny. Nie stosować do jeszcze mokrej odzieży.
Więcej Cykli
Mikrobra kg 2
Suszenie delikatne do mikrobry.
Ręczniki kg Max*
Do suszenia mocnych tkanin wykonanych z bawełny,
takich jak ręczniki frotte.
Odzież Techniczna kg 4
Do suszenia odzieży technicznej z tkanin syntetycznych
lub bawełny.
Kurtki Puch. kg 2.5
Do suszenia kurtek puchowych i kołder. Przywraca ich
naturalną miękkość (2 kurtki).
Maty Łazienkowe kg 3
Do suszenia małych ręczników łazienkowych lub
kuchennych.
Bielizna kg 2
Do suszenia bardzo delikatnej bielizny. Zamknąć wszystkie
zamki przed suszeniem.
Zabawki Pluszowe kg 2
Cykl utrzymuje w najlepszy sposób oryginalny wygląd i
świetność pluszu. Przed suszeniem, usunąć wszystkie akcesoria.
Każdy pojedynczy element nie może przekroczyć 600 gr.
Sportowe kg 4
Do suszenia odzieży sportowej z tkanin syntetycznych lub
mieszanej bawełny.
OPCJE CYKLU
Te przyciski umożliwiają spersonalizowanie wybranego
programu zgodnie z osobistymi wymaganiami.
Nie wszystkie opcje są dostępne dla wszystkich programów.
Niektóre opcje mogą być niekompatybilne z wcześniej
ustawionymi; w tym przypadku, użytkownik zostanie
powiadomiony za pomocą sygnału dźwiękowego i/lub
migających wskaźników. Jeśli dana opcja jest dostępna, wskaźnik
opcji będzie się ciągle świecił. Program może zachować niektóre
opcje wybrane w poprzednich cyklach suszenia.
Poziom Suszenia
Nacisnąć kilkukrotnie odpowiedni przycisk, aby uzyskać inny
poziom wilgotności resztkowej prania. Wyświetlacz sygnalizuje
wybierany poziom. Po kilku sekundach bezczynności, wyświetlacz
powraca do menu głównego.
Suche do prasowania: bardzo delikatne suszenie.
Bezpośrednio po zakończeniu cyklu będzie można
łatwiej prasować elementy wsadu.
Na wieszak: poziom opracowany dla ubrań delikatnych;
Odzież gotowa do powieszenia na wieszaku.
Suche do szafy: odzież jest gotowa do złożenia i ułożenia
w szae.
extr
a
Bardzo suche: program wykorzystywany w przypadku
ubrań, które chcemy założyć po zakończeniu cyklu.
Czas Suszenia
Ta opcja umożliwia wybranie czasu trwania suszenia.
Nacisnąć kilkukrotnie przycisk, aby ustawić żądany czas suszenia.
Wskaźnik na panelu sterowania oznacza wybierany czas.
h
Opóźnienie Startu
Ta opcja pozwala ustawić opóźnienie rozpoczęcia cyklu.
Nacisnąć kilkukrotnie przycisk, aby ustawić żądane opóźnienie.
Po osiągnięciu maksymalnego możliwego czasu opóźnienia,
kolejne wciśnięcie przycisku resetuje opcję. Wskaźnik na panelu
sterowania oznacza wybierany czas. Po wciśnięciu przycisku start
/ pauza: maszyna sygnalizuje czas pozostały do rozpoczęcia cyklu.
W przypadku otwarcia drzwiczek, po ich zamknięciu, należy
ponownie wcisnąć przycisk start/pauza.
FreshCare+
W przypadku, gdy po zakończeniu cyklu w bębnie
pozostawi się odzież, nastąpi namnażanie bakterii. Ta opcja
pomaga zapobiec temu zjawisku, dzięki kontrolowaniu
temperatury i delikatnemu obracaniu bębna. Czynność ta jest
kontynuowana przez maksymalnie 6 godzin po zakończeniu
cyklu. To ustawienie pozostanie w pamięci poprzedniego cyklu. W
przypadku użycia tego ustawienia wraz z opcją Opóźnienie startu,
operacja zapobiegająca zagnieceniom będzie wykonywana
podczas tej fazy poprzez okresowe obracanie bębna.
Szybkie
Umożliwia szybsze suszenie
Blok. Przyc.
Ta opcja sprawia, że nie są dostępne żadne polecenia w
maszynie, oprócz przycisku włączony/wyłączony.
Po włączeniu maszyny:
Aby aktywować opcje należy przycisnąć i przytrzymać przycisk
sino do momentu aż na maszynie wyświetli się że opcja została
aktywowana.
Jeans kg 3
Do suszenia jeansów i odzieży z grubej bawełny, typu denim,
np. spodni i kurtek.
Koszule kg 3
Ten program przeznaczony jest do koszul z bawny lub
tkanin mieszanych bawełna / materiał syntetyczny.
Szybkie 30' kg 0.5
Do suszenia odzieży bawełnianej odwirowanej z wysoką
prędkością w pralce.
Odświeżanie
Krótki program odpowiedni do odświeżania tkanin i odzieży,
dzięki strumieniowi świeżego powietrza. Nie stosować w
przypadku jeszcze wilgotnych ubrań. Można z niego korzystać w
przypadku wszystkich rozmiarów załadunku, jednak jest
wydajniejszy w przypadku małych załadunków. Cykl trwa około
20 minut.
Instrukcje bezpieczeństwa, instrukc obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:
Odwiedzając naszą stronę internetową docs.whirlpool.eu
Używając kodu QR
Można również skontaktować się z naszym serwisem technicznym (Patrz numer telefonu na karcie
gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, należy podać kody z tabliczki znamionowej
urządzenia.
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
W celu uzyskania kompleksowej pomocy
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie
www.whirlpool.eu/register
PL
Skrócona instrukcja obsługi
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje
bezpieczeństwa.
xxxxxxxxxxxx
xxxx
TRANSPORT I PRZENOSZENIE URZĄDZENIA
Nigdy nie podnosić suszarki, przytrzymując ją od góry.
1. Odłączyć zasilanie suszarki.
2. Usunąć całkowicie wodę ze zbiornika wody.
3. Upewnić się, że drzwiczki i zbiornik wody zostały prawidłowo
zamknięte.
Zużycie energii
Tryb wyłączenia (Po) - Watts 0.50
Tryb czuwania (Pl) - Watts 0.20
Program kg kWh Minut
Bawełniane eco* 9 1.64 210
Bawełniane eco 4.5 0.86 120
Syntetyczne 4 0.50 78
*Program referencyjny do określenia etykiety efektywności
energetycznej, że jest on odpo wiedni do suszenia tkanin
bawełnianych o normalnym poziomie wilgotności oraz że jest
on najbardziej oszczędnym programem pod względem zużycia
energii w przypadku suszenia tkanin bawełnianych. (Konguracja
standardowa/predeniowana wstępna).
System z Pompą Ciepła
Pompa ciepła zawiera gazy cieplarniane znajdujące się w
hermetycznie zamkniętej jednostce. Ta hermetyczna jednostka
zawiera 0.43 kg gazu R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
Oczyszczanie suszarki bębnowej
Zewnętrzne części metalowe, plastikowe oraz gumowe
można oczyścić za pomocą wilgotnej szmatki.
Regularnie (co 6 miesięcy) czyścić przednią kratkę wlotu
powietrza za pomocą odkurzacza, aby usunąć włókna, kłaczki
lub osad z kurzu. Oprócz tego, raz na jakiś czas usuwać
wszelkie włókna w stree ltrów za pomocą odkurzacza.
Nie używać rozpuszczalników lub środków ściernych.
Aby dezaktywować należy przycisnąć i przytrzymać przycisk
sino do momentu aż na maszynie wyświetli się że opcja została
dezaktywowana.
Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu suszenia,
pozostanie zapisana w pamięci urządzenia.
Sygnal Końca. Cykl
Ta opcja uruchamia wydłużony sygnał dźwiękowy po
zakończeniu cyklu. Należy ją uruchomić, jeśli nie ma się pewności,
że usłyszymy normalny dźwięk informujący o zakończeniu cyklu.
Po wciśnięciu przycisku opcji, można ją włączyć lub wyłącz
przyciskami "GÓRA i DÓŁ". Wcisnąć przycisk , żeby potwierdzić.
Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu suszenia,
pozostanie zapisana w pamięci urządzenia.
Opcje Cyklu
Ten przycisk zapewnia dostęp do poniższego menu opcji.
Przewinąć opcje za pomocą przycisków "GÓRA i DÓŁ" oraz
nacisnąć przycisk w celu potwierdzenia wyboru.
Delikatne
Umożliwia łagodniejsze traktowanie prania poprzez
obniżenie temperatury suszenia.
Anty-Splot
Ta opcja powoduje specjalny ruch bębna, który zmniejsza
splątanie odzieży. Najlepsze wyniki uzyskuje się, stosując
mniejsze wsady.
1
23
B
CC
BB
C
B
C
C
Step 1Step 2Step 3
Step 1Step 2Step 3
A
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE: odłączyć suszarkę od zasilania podczas
wykonywania czynności oczyszczania i konserwacji.
Opróżnianie zbiornika wody po każdym cyklu (patrz
rysunek A).
Wyjąć zbiornik z suszarki i opróżnić go do umywalki lub innego
odpowiedniego odpływu, a następnie ponownie prawidłowo go
umieścić. Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej pojemnik nie
znajdzie się na swoim miejscu.
Czyszczenie głównego ltra włókien po każdym cyklu (patrz
rysunek B).
Wyciągnąć główny ltr drzwiczek i oczyścić go, usuwając włókna
z powierzchni ltra pod bieżącą wodą lub za pomocą odkurzacza.
Czyszczenie dodatkowego ltra włókien po włączeniu się
odnośnego wskaźnika (patrz rysunek C).
Wyjąć dodatkowy ltr włókien i oczyścić wszystkie jego części,
ucząc go pod bieżącą wodą lub oczyszczając odkurzaczem.
Zapchane ltry- oczyścić oba ltry drzwi (patrz rys. B,
rys. C).
Aby zapewnić optymalne działanie, wszystkie ltry należy
osuszyć przed włożeniem ich z powrotem.
Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej wszystkie ltry nie
znajdą się na swoim miejscu.
Filtry to zasadnicze komponenty suszenia. Ich zadaniem
jest gromadzenie kłaczków włókien, które powstają
podczas suszenia. Jeśli ltry ulegną zapchaniu, przepływ
OPIS PRODUKTU
1. Zbiornik na wodę (A)
2. Pokrywa kondensatora
3. Filtr włókien: główny (B), dodatkowy (C)
powietrza w suszarce ulegnie znaczącemu zmniejszeniu:
czas suszenia wydły się, nastąpi większe zużycie energii
oraz może dojść do uszkodzenia suszarki. Jeśli powyższe
czynności nie będą wykonywane w prawidłowy sposób,
suszarka może się nie uruchomić.
Samoczyszczenie
Konserwacja ltra dolnego w tym modelu jest automatyczna.
Suszarka wykonuje czyszczenie, kiedy czujniki zgłoszą taką
potrzebę. W takim wypadku, maszyna kontynuuje pracę, nawet jeśli
cykl suszenia został zakończony. Wskaźnik na panelu sterowania
pokaże oznaczenie konserwacji. Nie wączać maszyny podczas
tego etapu.
W11555216
07/2021
Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:
Odwiedzając naszą stronę internetową docs.whirlpool.eu
ywając kodu QR
Można równiskontaktować się z naszym serwisem technicznym (Patrz numer telefonu na karcie
gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, należy podać kody z tabliczki znamionowej
urządzenia.
xxxxxxxxxxxx
xxxx
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Ja rodas iekārtas darbības traucējumi, pirms sazināties ar Klientu apkalpošanas dienestu, iepazīstieties ar šo tabulu. Bieži vien kļūmes
ir nelielas un ir atrisināmas dažu minūšu laikā.
Kļūme
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Žāvētāju nevar
iedarbināt.
Iekārtas kontaktdakša nav ielikta strāvas rozetē.
Ielikt kontaktdakšu strāvas rozetē.
Strāvas rozete ir bojāta. Pamēģināt pievienot kādu citu elektroiekārtu tai pašai strāvas rozetei.
Neizmantojiet strāvas pagarinātājus vai kontakta adapterus.
Strāvas padeves pārtraukums.
Pagaidiet, līdz elektroapgāde ir atjaunota, un atkārtoti ieslēdziet
drošinātāju, ja nepieciešams.
Žāvētāju nevar
palaist.
Durvis nav pienācīgi aizvērtas.
Aizveriet iekārtas durvis.
Ir iestatīta cikla starta atlikšana. Iekārtās, kurās pieejama šī funkciju: nogaidiet iestatītā atlikšanas laika
beigas vai arī izslēdziet žāvētāju, lai to palaistu no jauna. Skatīt sadaļu
Opcijas.
Nav nospiesta Palaišanas/Pauzes poga, lai
palaistu programmu.
Nospiediet Palaišanas/Pauzes pogu.
Iekārtās, kurās pieejama opcija taustiņu
bloķēšana, ir iestatīta šī opcija. Skatiet nodaļu „Opcijas. Ja bija atlasīts „Key Lock”, atspējojiet to.
Mašīnas izslēgšana neatspējo šo opciju.
Pabeidzot
mazgāšanas
ciklu, veļa ir
mitra.
Neliels veļas daudzums.
Automātiskā programma nav noteikusi nepieciešamo galīgo mitruma
līmeni, un žāvētājs pabeigs programmu un apstāsies. Ja tā notiek,
izvēlieties papildu īso žāvēšanas periodu vai, ja iespējams, izvēlieties
papildu žāvēšanas funkciju.
Liels daudzums veļas vai smagāki audumi.
Sausuma līmeņus var mainīt pēc konkrētās vajadzības.
Iespēju “Īpaši sauss” ieteicams izmantot tūlīt velkamiem apģērba
gabaliem.
Žāvēšana ir
pārāk lēna.
Nav veikta atbilstoša tehniskā apkope. Skatīt sadaļu Tīrīšana un Apkope un izpildiet tajā aprakstītās darbības.
Iestatītā programma, laiks un/vai sausuma
pakāpe nav piemēroti žāvētājā esošās ielādes
daudzumam un veidam.
Skatīt sadaļu Programmas un opcijas, lai izvēlētos ielādes tipam
piemērotāko programmu un opcijas.
Veļa ir pārāk mitra. Lai likvidētu pēc iespējas lielāku daudzumu ūdens, veiciet
mazgāšanas ciklu ar lielāka skaita apgriezienu centrifūgu.
Iespējams žāvētājs ir pārslogots. Skatīt sadaļu Programmas, lai iepazītos ar katrai programmai
piemēroto maksimālo slodzi.
Telpas temperatūra.
Ja telpas temperatūra ir 14–30°C diapazonā, žāvēšanas laiks var būt
ilgāks.
Programma nav
pabeigta.
Iespējams noticis strāvas padeves pārtraukums.
Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā, nospiediet Palaišanas/Pauzes
pogu, lai ciklu palaistu no jauna.
Ieslēgti vai mirgojoši indikatori
Ūdens tvertne Ūdens tvertne ir pilna. Iztukšot ūdens tvertni. Skatīt sadaļu Tīrīšana un Apkope.
Durvju  ltrs Kļūme gaisa plūsmā, kas nepieciešama iekārtas
darbībai.
Iztīriet durvju  ltru un pārpbaudiet, vai nav nosprostota gaisa ievades
eja. Ja šīs darbības netiek izpildītas pareizi, žāvētājs varētu sabojāties.
Skatīt sadaļu Tīrīšana un Apkope.
Apakēšjais
ltrs*
Ir jāiztīra apkšējais  ltrs. Iztīriet apakšējo  ltru. Skatīt sadaļu Tīrīšana un Apkope.
DEMO REŽĪMS
Cikla ilgums ir
dažas minūtes.
Žāvētjs ir Demo režīmā. Demo režīma indikators
ir ieslēgts.
Atsaukt Demo režīma iestatījumu. Turpmāk minētās darbības
jāizpilda noteiktā secībā un bez pārtraukumiem. Izslēdziet un pēc
tam ieslēdziet žāvētāju. Turiet nospiestu Palaišanas/Pauzes pogu līdz
atskan skaņas signāls.
Ieslēdziet no jauna žāvētāju. Iekārta norāda, ka šī funkcija bija izslēgta.
Uzgriežņu
atslēgas simbola
parādīšanās ziņo
par kļūmi.
Iekārtas sensori ir konstatējuši kļūmi.
Izslēdziet veļas žāvētājuun atvienojiet to no elektropadeves tîkla.
Nekavçjoties atveriet durvis un izòemiet veïu, lai izkliedçtu þâvçðanas
laikâ raduðos siltumu. Nogaidiet apmçram 15 minučių. Pievienojiet
atkârtoti veïas þâvçtâju elektrotîklam, ievietojiet veïu un sâciet
þâvçðanas ciklu.
Ja problçmu neizdodas atrisinât patstâvîgi, sazinietiesar
Klientu apkalpoðanas dienestu un dariet zināmus mirgojošos
ciparus un burtus uzdispleja.
Piemēram F3 un E2.
*Piezīme: daži modeļi ir aprīkoti ar automātiskās attīrīšanas sistēmu; tiem nav apakšējā  ltra. Skatīt sadaļu Tīrīšana un Apkope.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756