Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Czajnik ZELMER ZCK7630B Crystal

Instrukcja obsługi Czajnik ZELMER ZCK7630B Crystal

Powrót
ZCK7630B
ZCK7630I
ZCK7630S
ZCK7630W
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Czajnik elektryczny
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Электрический чайник
VOD K POUŽITÍ
Rychlovarná konvice
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Електрически чайник
VOD NA UOBSLUHU
Rýchlovarná kanvica
ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ
Електричний чайник
USER MANUAL
Electric kettle
BENUTZERHANDBUCH
Wasserkocher
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Elektromos vízforraló
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Ceainic electric
PL
EN
DE
CZ
SK
HU
RO
RU
UA
BG
ZCK7630
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
AF-MANUAL_Hervidor-Zelmer-ZCK7630 CRISTAL.pdf 1 10/5/21 13:29
5
3
6
7
2
1
4
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
AF-MANUAL_Hervidor-Zelmer-ZCK7630 CRISTAL.pdf 2 10/5/21 13:29
3
DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP BLENDERA UFESA. MAMY
NADZIEJĘ, ŻE PRODUKT SPEŁNI PAŃSTWA OCZEKIWANIA.
OSTRZEŻENIE
Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed użyciem produktu oraz przechowywanie jej w
bezpiecznym miejscu w celu ewentualnej późniejszej konsultacji.
OPIS
1. Czajnik (ze wskaźnikiem poziomu wody)
2. Pokrywka z blokadą
3. Przycisk odblokowania pokrywki
4. ON/OFF wyłącznik
5. Filtr kamienia (wyjmowany)
6. Podstawka
7. Miejsce na przewód
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, dla
bezpieczeństwa musi zostać wymieniony przez producenta,
autoryzowany serwis lub odpowiednio wykwalifikowaną
osobę.
Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku od
8. roku życia pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi
urządzenia i będą rozumiały zagrożenia związane z taką
obsługą. Czynności związane z czyszczeniem i
konserwacją mogą być wykonywane przez dzieci w wieku
powyżej 8 lat, o ile będą nadzorowane. Urządzenie i jego
przewód muszą się znajdować w miejscu niedostępnym dla
dzieci poniżej 8. roku życia.
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej i
umysłowej oraz osoby nieposiadające dostatecznej wiedzy
albo wystarczającego doświadczenia mogą używać
urządzenia tylko pod opieką lub pod warunkiem, że zostały
poinstruowane co do bezpiecznego korzystania z
urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
Nie należy dopuszczać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie
należy wykorzystywać go do takich zastosowań, jak:
użytkowanie w pomieszczeniach kuchennych
przeznaczonych dla personelu sklepów, w biurach i innych
miejscach pracy;
użytkowanie w gospodarstwach rolnych;
użytkowanie przez klientów w pokojach hotelowych i
motelowych lub innych środowiskach mieszkalnych;
użytkowanie w pensjonatach oferujących nocleg ze
śniadaniem.
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych
płynach.
Przepełnianie czajnika grozi rozpryskiem gotującej się
wody.
Urządzenia należy używać tylko w połączeniu z
dostarczoną podstawką.
Ostrzeżenie: chronić wtyczkę przed kontaktem z wodą.
Ostrzeżenie: nieprawidłowe użytkowanie może skutkować
obrażeniami ciała!
Powierzchnia elementu grzewczego pozostaje gorąca
przez pewien czas po użyciu.
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zaczekać,
czajnik całkowicie wystygnie.
Zawsze przed czyszczeniem czajnika należy wyciągnąć
wtyczkę