Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartband GARETT Fit 13 Czarny

Powrót
KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz
zachować w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii opaski, niektóre
funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.
Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej
ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów
do czyszczenia tego urządzenia.
Nie należy nurkować w urządzeniu.
W w y p a d k u u s z k o d z e n i a , n a l e ż y o d d a ć u r z ą d z e n i e d o
autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy.
Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do
uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może
zakłócić ich pracę. Należy zwróc szczególną uwagę podczas
korzystania z opaski w pobliżu aparatów medycznych, takich jak
rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia
medyczne.
Nie należy zanurzać urządzenia w gorącej wodzie.
Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim
nasłonecznieniem.
Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji
baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
WAŻNE! Opaska nie jest urządzeniem medycznym. Opaska Garett Fit 13 i
aplikacja Garett Activ nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy jako
środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą
nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć
porady lekarza.
OPIS PRODUKTU
INSTALACJA
1. Należy założyć opaskę na nadgarstku i dostosować długość paska w taki
sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.
2. Najlepiej jest nosić opaskę powyżej nadgarstka ( spójrz, ilustracja powyżej)
Ważne:
Producent zaleca noszenie opaski powyżej wyrostka rylcowatego (spójrz,
ilustracja powyżej). Ze względu na strukturę kości nadgarstka i budowy
opaski, jeśli urządzenie zostanie zapięte zbyt ciasno, moduł może wypaść z
opaski podczas nagłych lub energicznych ruchów nadgarstka. Należy
pamiętać, że producent nie ponosi odpowiedzialności za stratę opaski lub
modułu w przypadku nie dostosowania się do powyższych instrukcji.
OBSŁUGA
Włączanie/wyłączanie
Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk wielofunkcyjny na wyświetlaczu aby
włączyć urządzenie. Gdy urządzenie jest włączone przechodzimy do menu
More i wybieramy opcje Power off aby wyłączyć urządzenie. Uwaga: Przed
pierwszym użyciem, należy upewnić się, że opaska jest połączona z
aplikacją. Opaska automatycznie zsynchronizuje czas, a dane o aktywności
fizycznej zostaną poprawnie zapisane.
ŁADOWANIE
na płaskiej powierzchni i końcówka magnetyczna powinna przylegać do
styków.
Uwaga: Podczas ładowania, urządzenie powinno leżeć stabilnie
1. Opaskę ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do
urządzenia.
2. Magnetyczną końcówkę kabla przykładamy do styków znajdujących się na
odwrocie urządzenia. Następnie należy połączyć drugi koniec kabla z
portem USB komputera lub zasilacza USB.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Opaska współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji Garett Activ. Przed
rozpoczęciem użytkowania, należy pobrać aplikację ze Sklepu GooglePlay
lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie.
Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „Garett
Activ” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.
iOS Android
PAROWANIE
Uwaga: Opaska Garett Fit 13 nie wymaga stałego połączenia ze smartfonem,
lecz aby w pełni korzystać z funkcji opaski należy sparować ją ze smartfonem
za pomocą aplikacji, przed pierwszym yciem w aplikacji należy
wprowadzić dane użytkownika.
Uwaga: Przy każdym włączeniu opaski i aplikacji, dane synchronizują się
automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).
Opaska w trybie czuwania mierzy i analizuje dane na temat aktywności
fizycznej oraz snu. Opaska Garett Fit 13 wyposażona jest w akcelerometr (G-
sensor), który monitoruje ruchy ciała użytkownika i przetwarza je w oparciu o
algorytmy, które pozwalają ustalić szczegóły snu i aktywności fizycznej.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756