Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartwatch GARETT Multi 3 Czarny

Powrót
KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz
zachować w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii SmartWatcha,
niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.
Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może
zakłócić ich pracę. Należy zwróc szczególną uwagę podczas
korzystania ze SmartWatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich
jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia
medyczne.
Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji
baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim
nasłonecznieniem.
Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
Nie należy nurkować w urządzeniu.
Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
W wy pad ku u szkod ze nia , nal eży odd ać u rządz enie do
autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy.
Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do
uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej
ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów
do czyszczenia tego urządzenia.
WAŻNE! SmartWatch nie jest urządzeniem medycznym. SmartWatch Garett
Multi 3 i aplikacja Garett Activ nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy
jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą
nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć
porady lekarza.
1. Wyświetlacz zegarka
2. Przycisk włączania/wyłączania
wygaszania/wybudzania ekranu
3. Aparat
4. Port ładowania Micro USB
5. Slot na kartę Nano SIM
/kartę MicroSD
6. Gumowy pasek
OPIS PRODUKTU
INSTALACJA KARTY NANO SIM
ORAZ KARTY MICRO SD
1) By wysunąć tackę slotu
umieszczamy cienki przedmiot w
zaznaczonym otworze. Przedmiot
wsuwamy tak głęboko aż, tacka nam
się wysunie.
2) Umieszczamy kartę Nano SIM
oraz opcjonalnie kartę MicroSD w
odpowiednich miejscach na wysuniętej
części.
3) Ponownie umieszczamy tackę w
slocie zegarka.
Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki
sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.
INSTALACJA
Naly nacisnąć i przytrzymać przycisk ączania(2), aby włącz
urządzenie. By wyłączyć urządzenie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
wyłączania(2).
Uwaga: Przed pierwszym użyciem, należy upewnić się, że smartwatch jest
połączony z aplikacją. Zegarek automatycznie zsynchronizuje czas, a dane o
aktywności fizycznej zostaną poprawnie zapisane.
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE
1. SmartWatcha ładuje się za pomo kabla USB dołączonego do
urządzenia.
2. Jedną końcówkę kabla podłączamy do portu ładowania znajdującego się
pod zaślepką z prawej strony urządzenia. Następnie należy połączyć drugi
koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB.
Uwaga: Podczas ładowania, urządzenie powinno leżeć stabilnie
na płaskiej powierzchni i końwka powinna być prawiowo
umiejscowiona w porcie ładowania zegarka.
ŁADOWANIE
SmartWatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji Garett Activ.
Przed rozpoczęciem użytkowania, należy pobrać aplikację ze Sklepu
GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie.
Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „Garett
Activ” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
iOS Android
Uwaga: SmartWatch Garett Multi 3 nie wymaga stałego połączenia ze
smartfonem, lecz aby w pełni korzystać z funkcji zegarka należy sparować go
ze smartfonem za pomocą aplikacji, przed pierwszym użyciem w aplikacji
należy wprowadzić dane użytkownika.
Uwaga: Przy każdym włączeniu SmartWatcha i aplikacji, dane synchronizują
się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).
PAROWANIE

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756