Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Masażer do stóp MPM MMS-04

Powrót
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ ZINSTRUKCJĄ OBSŁUGI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MASAŻER DO STÓP MMS-04
Foot bath massager/Массажная ванночка для ног/
Fußmassagegerät
INSTRUKCJA OBSŁUGI ..............................................................................3
USER MANUAL .........................................................................................7
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ .................................................... 11
BEDIENUNGSANLEITUNG .......................................................................16
EN
RU
DE
PL
3
PL
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA:
Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w poblu urządzenia znajdują się dzieci!
Nie wieszaj przewodu na ostrych krawędziach i nie pozwól, aby stykał się z go-
rącymi powierzchniami.
Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia, również wtedy gdy uszkodzony
jest przewód lub wtyczka – w takim wypadku oddaj urządzenie do naprawy
w autoryzowanym punkcie serwisowym.
Użycie akcesoriów niepolecanych przez producenta może spowodować uszko-
dzenie urządzenia, pożar lub uszkodzenie ciała.
Nie zanurzaj urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie i w innych płynach –
przewód sieciowy i wtyczka muszą być zawsze suche!
Podczas masowania urządzenie powinno znajdować się w odległości przynajmniej
1 m od wanny lub prysznica.
Pamtaj, aby zawsze przed wyjęciem wtyczki z gniazdka sieciowego wyłącz
najpierw urdzenie.
Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru!
Nie wykorzystuj urządzenia do innych cew niż zostało przeznaczone.
Nie przekraczaj maksymalnego poziomu wody, tj. 6,5 l.
Masażer należy obsługiwać wyłącznie suchymi rękoma. W razie, gdy z urządzenia
wycieka woda, nie można już z niego korzystać.
Nie wolno stać na urządzeniu – masaż należy wykonywać będąc w pozycji siedzącej!
Należy używać tylko wody z kranu oraz dodawać niepieniących soli i płynów
do kąpieli – wytworzona piana może zatkać wyloty urządzenia.
Należy zwracać uwagę, aby otwory wylotu powietrza w podstawie urządzenia
nie były zakrywane przez miękkie materiały podłoża.
Podczas masowania nie wolno przesuwać urządzenia oraz wycgać wtyczki
z gniazdka sieciowego.
Osoby niewrażliwe na ciepło powinny zachować szczególną ostrożność podczas
korzystania z tego urządzenia.
Niniejszy sprzęt me być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat
i przez osoby o obnonych możliwciach fizycznych, umysłowych i osoby
o braku doświadczenia i zna jomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do ytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby
związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
4
PL
Przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci ponej
8 lat.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem/urządzeniem.
Urządzenie nie jest przeznaczone do profesjonalnego użytku medycznego
Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka sieciowego zaraz po zakończeniu masażu
oraz przed rozpoczęciem czyszczenia.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za przewód.
Nie podłączaj wtyczki do gniazdka sieci mokrymi rękami.
Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.
Nie należy podłączać i odłączać urządzenia, gdy stopy są w wodzie.
Nie korzystaj z urządzenia na wolnym powietrzu. Podczas korzystania z urządzenia
nie wolno zasnąć.
Przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia należy upewnić się, że przełącz-
nik jest w pozycji wyłączenia „0”. Urządzenie nie powinno pracować bez przerwy
użej niż 20 minut.
Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części
opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).
OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeń-
stwo uduszenia!
OPIS URZĄDZENIA:
2
5
6
1
3
4
1. Włącznik/wącznik
2. Pokrywa masażera /wygodny uchwyt
do przenoszenia
3. Podczerwień
4. Wypustki do akupresury stóp
5. Składana obudowa z silikonu
6. Stabilne gumowe antypoślizgowe nóżki
5
PL
UŻYCIE MASAŻERA:
Masażera należy używać wyłącznie do masażu z wodą.
Masaż typu „bąbelki” poprawia krążenie krwi w organizmie, neutralizuje napięcie mięśni.
Masaż wodny (może być dodana sól do kąpieli, nie wytwarzająca piany) uspokaja i relaksuje
poprzez odczuwanie delikatnych ukłuć na stopach.
Promieniowanie podczerwone działa stymulująco na układ krążenia.
UWAGA! W przypadku jakichkolwiek schorzeń nóg przed użyciem masażera do stóp należy skontaktować się
z lekarzem! Masaż powinien być przyjemny i odprężający. Jeżeli po masażu czują Państwo ból lub mają Pań-
stwo złe samopoczucie, proszę przed ponownym użyciem urządzenia skonsultować się z lekarzem.
1. Sprawdź, czy urządzenie jest odłączone od źródła prądu.
2. Rozłóż obudowę masażera (rys.1)
UWAGA! Nie używaj masażera ze złożoną obudową.
3. Napełnij zbiornik masażera wodą o odpowiedniej
dla Ciebie temperaturze (jednak nie mniej niż 3,3 l i
nie więcej niż 6,5 l).
4. Podłącz masażer do źródła prądu.
5. Postaw urządzenie na podłodze w taki sposób,
by można było wygodnie usiąść i swobodnie włożyć stopy.
6. Uruchom masażer włącznikiem (1). Utrzymywanie temperatury, bąbelki i promieniowanie
podczer wone znakomicie relaksują i stymulują krążenie krwi w organizmie zwłaszcza w dłu-
gie zi mowe wieczory. Ciepło wydzielane przez urządzenie nie jest przeznaczone do pod-
grzewania wody. Ma ono jedynie zapobiec szybkiemu jej ochłodzeniu.
7. Po zakończonym masażu wącz urządzenie, odłącz od sieci zasilającej i wylej wodę.
CZAS MASAŻU:
Dla poprawienia kondycji psychofizycznej wystarczy codzienny masaż trwający ok. 10 minut.
Można również wydłużać czas oraz zwiększać częstotliwość masażu. Masażer zapewni
Ci przyjemne doznania poprzez lepsze ukrwienie, przyśpieszenie regeneracji komórek,
aktywizację i ożywienie stóp, a także rozluźnienie napięcia mięśni.
UWAGA! Żaden zabieg nie może trwać dłużej niż 20 minut! Należy wtedy wyłączyć masażer i zaczekać, aż osty-
gnie, po czym masażer nadaje się powtórnie do użytku.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
1. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy najpierw odłączyć urządzenie od źródła prądu.
2. Po zakończeniu masażu wylej wodę z masażera.
UWAGA! Nie lać wody na przełącznik.
3. Następnie wypłucz zbiornik masażera wodą z dodatkiem delikatnego detergentu, szczegól-
nie po yciu soli do kąpieli. Nie wolno używać silnych środków czyszczących, gdyż mogą
one uszkodzić obudowę masażera.
rys.1

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756