Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Hulajnoga elektryczna ALFA ROMEO Aro 2022 Biały

Powrót
Instrukcja obsługi
PL
electric scooter
128
1. Instrukcje bezpieczeństwa
2. Zawartość opakowania i montaż
3. Opis części produktu
4. Ładowanie i aktywacja akumulatora
5. Informacje dotyczące elementów sterowniczych / Panelu sterowania
6. Instrukcje użytkowania
7. Składanie hulajnogi i transport
8. Zasięg i wydajność
9. Przechowywanie, konserwacja i czyszczenie
10. Dokumentacja techniczna
11. Rozwiązywanie problemów
12. Odpowiedzialność i ogólne warunki gwarancji
13. Usuwanie odpadów
14. Deklaracja zgodności
Spis treści
129
1. Instrukcje bezpieczeństwa
WAŻNE! Przed użyciem produktu uważnie przeczytać i zastosować się do poniższych instrukcji.
Zachować instrukcję do wglądu w przyszłości lub dla innych użytkowników.
Poświęć trochę czasu na zapoznanie się z podstawowymi zasadami użytkowania, aby uniknąć
poważnych wypadków, do których może dojść w ciągu pierwszych kilku miesięcy. Skontaktow
się ze sprzedawcą, aby uzyskać odpowiednie wsparcie w zakresie prawidłowego użytkowania
produktu lub dane kontaktowe do stosownych ośrodków szkoleniowych.
Firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, bezpośredniej lub pośredniej, wynikającej z
niewłaściwego użytkowania produktu, braku stosowania się zarówno do przepisów ruchu
drogowego, jak i do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, wypadków i sporów
spowodowanych nieprzestrzeganiem przepisów oraz działań niezgodnych z prawem.
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku rekreacyjnego i nie można go używać do
przewożenia pasażerów. Nie może z niego korzystać jednocześnie więcej niż jedna osoba.
Nie należy w żaden sposób zmieniać przeznaczenia pojazdu. Produkt ten nie nadaje się do
wykonywania akrobacji, wyścigów, transportowania przedmiotów, holowania innych pojazdów lub
przystawek.
Maksymalne dopuszczalne obciążenie produktu to:
AR
0
1
00
kg
Sugerowana maksymalna wysokość użytkownika wynosi 200 cm.
Przed użyciem tego typu produktu sprawdzić obowiązujące lokalne przepisy w odniesieniu
do minimalnego wieku dozwolonego dla kierującego hulajnogą, ograniczenia dotyczące typu
użytkowników, którzy mogą korzystać z produktu oraz upewnić się o przestrzeganiu lokalnych
przepisów.
Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką A w uchu użytkownika jest mniejszy
niż
70
dB(A).
Oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa
W niniejszej instrukcji informacje dotyczące bezpieczeństwa zostały oznaczone za pomocą
następujących symboli graficznych. Ich zadaniem jest przyciągnięcie uwagi czytelnika /
użytkownika, aby mógł on prawidłowo i bezpiecznie korzystać z produktu.
UWAGA
Zwróć uwagę
Zwraca uwagę na zasady, których należy przestrzegać, aby nie uszkodzić produktu i zapobiec
występowaniu niebezpiecznych sytuacji.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko szczątkowe
Podkreśla obecność zagrożeń powodujących ryzyko szczątkowe, na które użytkownik musi
zwrócić uwagę, aby uniknąć obrażeń ciała lub szkód materialnych.
130
Ostrzeżenia ogólne
UWAGA
Należy pamiętać, że w miejscu publicznym lub na drodze, nawet jeśli postępuje się zgodnie
z niniejszą instrukcją obsługi, nie jest się odpornym na obrażenia będące skutkiem naruszeń
lub nieodpowiedniego zachowania wobec innych pojazdów, przeszkód lub osób. Niewłaściwe
użytkowanie produktu lub brak przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi
może spowodować poważne uszkodzenia.
Niniejszy produkt to pojazd. Im jazda jest szybsza, tym dłuższa jest droga hamowania. Nagłe
hamowanie na śliskich, błotnistych, mokrych lub oblodzonych drogach może spowodow
ślizganie się kół i utratę równowagi. Należy zachować odpowiednią prędkość i bezpieczną
odległość od pieszych lub innych pojazdów. Zachować szczególną ostrożność podczas jazdy po
nieznanych drogach. Nie otwierać stopki podczas używania produktu, gdyż grozi to poważnymi
obrażeniami ciała i uszkodzeniem produktu.
Dla własnego bezpieczeństwa w czasie jazdy zawsze nosić kask i ochraniacze kolan i łokci, aby
uchronić się przed ewentualnymi upadkami i urazami. Jeśli pożyczy się produkt innej osobie,
poprosić kierowcę o założenie sprzętu ochronnego i wyjaśnić mu, jak należy obsługiwać pojazd.
Aby uniknąć obrażeń, nie pożyczać produktu osobom, które nie potrafią z niego korzystać.
Podczas używania produktu zawsze nosić buty.
Nadzorować dzieci, aby nie bawiły się produktem. Zapewnić ścisły nadzór w przypadku używania
produktu w obecności dzieci.
Podczas użytkowania produktu należy uważać, aby nie przestraszyć dzieci i pieszych. Zbliżając się
do pieszych od tyłu, należy uprzedzić ich i zwolnić do minimalnej prędkości 6 km/h.
131
Instrukcje i ostrzeżenia dotyczące zachowania podczas jazdy
Warunki Właściwe zastosowanie Niewłaściwe użytkowanie
Kierowcy Jeden Kilka osób, z dziećmi lub zwierzętami
Sprzęt ochronny Kask, ochraniacze kolan, ochraniacze łokci Brak sprzętu
Kontrola przed
jazdą
Przed każdym użyciem sprawdzić hamulce
i stan ich zużycia, sprawdzić ciśnienie
w oponach (zalecaną wartość podano
na boku opony), zużycie kół, manetkę
przyspieszenia i stan naładowania
akumulatora.
Brak kontroli produktu przed jaz
Jeśli pojawią się jakiekolwiek nietypowe
odgłosy lub nieprawidłowości, nie
używać produktu i skontaktować się
ze sprzedawcą lub Serwisem Pomocy
Technicznej.
Używanie produktu w przypadku
obecności odgłosów lub
nieprawidłowości
Prowadzenie
produktu podczas
spaceru
Nie wciskać manetki przyspieszenia Naciskanie manetki przyspieszenia
Prowadzić pojazd obok siebie podczas
przechodzenia przez przejście dla
pieszych
Przejeżdżanie pojazdem przez przejścia
dla pieszych
W strefach dla pieszych, jeśli nie posiada
trybu pieszego (6 km/h)
Jeżdżenie pojazdem w strefach dla
pieszych, jeśli nie posiada trybu
pieszego (6 km/h)
W zatłoczonych obszarach Jeżdżenie pojazdem w zatłoczonych
obszarach
Po zatrzymaniu się
Osoba prowadząca produkt musi b
w stanie z łatwością postawić obie
stopy na ziemi, trzymając kierownicę na
odpowiedniej wysokości
Nie być w stanie utrzymać produktu w
sposób stabilny i zrównoważony.
Siedzieć na produkcie podczas jazdy lub
stania w miejscu

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756