Znaleziono w kategoriach:
Okap AMICA OMP6253WG

Instrukcja obsługi Okap AMICA OMP6253WG

Powrót
IO-HOO-0648/1
(09.2020)
Kitchen extractor hood / Kaminhaube / Okap
nadkuchenny / Kuchyňského odsavače /
Kuchynského odsávača / Hotă de bucătărie /
Tűzhely feletti páraelszívó / Кухненски аспиратор
OMP6251BG / OMP6251WG /
OMP6253BG / OMP6253WG
OPERATING INSTRUCTIONS EN
GEBRAUCHSANWEISUNG DE
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
NÁVOD K OBSLUZE CS
NÁVOD NA OBSLUHU SK
INSTRUCŢIUNE DE DESERVIRE RO
HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ BG
- 3 -
NOTES ON SAFETY 7
UNPACKING 10
DISPOSAL OF OLD APPLIANCE 10
OPERATION 11
KITCHEN HOOD CONTROLS 11
OTHER IMPORTANT INFORMATION CONCERNING THE OPERATION OF THE HOOD 12
CLEANING AND MAINTENANCE 13
MAINTENANCE 13
GREASE FILTER 13
ACTIVATED CHARCOAL FILTER 13
LIGHT 13
WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE 14
WARRANTY 14
SICHERHEITSHINWEISE 16
AUSPACKEN 20
ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN 20
BEDIENUNG 21
STEUERUNG DER DUNSTABZUGSHAUBE 21
ANDERE WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR BEDIENUNG DER DUNSTABZUGSHAUBE 22
REINIGUNG UND WARTUNG 22
WARTUNG 22
FETTFILTER 23
AKTIVKOHLEFILTER 23
BELEUCHTUNG 23
GARANTIE, NACHVERKAUF-SERVICE 24
GARANTIE 24
EN- Table of contents
DE- Inhaltsverzeichnis
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 26
ROZPAKOWANIE 30
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄ DZEŃ 30
OBSŁUGA 31
STEROWANIE OKAPEM 31
INNE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI OKAPU 32
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 33
KONSERWACJA 33
FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY 33
FILTR WĘGLOWY 33
OŚWIETLENIE 33
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 34
GWARANCJA 34
PL- Spis treści
- 4 -
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 36
VYBALENÍ 39
LIKVIDACE OPOTŘEBOVANÝCH ZAŘÍZENÍ 39
OBSLUHA 40
OVLÁDÁNÍ ODSAVAČE 40
JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE O OBSLUZE ODSAVAČE 41
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 42
ÚDRŽBA 42
PROTITUKOVÝ FILTR 42
UHLÍKOVÝ FILTR 42
OSVĚTLENÍ 42
ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS 43
ZÁRUKA 43
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIA 45
ROZBALENIE 49
LIKVIDÁCIA ZARIADENÍ 49
OBSLUHA 50
OVLÁDANIE ODSÁVAČA 50
INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA ODSÁVAČA 51
ČISTENIE A ÚDRŽBA 52
KONZERVÁCIA 52
PROTITUKOVÝ FILTER 52
UHLÍKOVÝ FILTER 52
OSVETLENIE 52
ZÁRUKA, POPREDAJNÝ SERVIS 53
ZÁRUKA 53
INDICAȚII PRIVIND SIGURANȚA 55
DESPACHETARE 59
ÎNDEPĂRTAREA DISPOZITIVELOR UZATE 59
OPERARE 60
CONTROL HOTĂ 60
ALTE INFORMATII IMPORTANTE PENTRU OPERAREA HOTEI 61
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA 62
ÎNTREŢINERE 62
FILTRUL ÎMPOTRIVA GRĂSIMILOR 62
FILTRUL DE CARBON 62
SISTEM DE ILUMINARE 62
GARANŢIE, SERVICII POSTVÂNZARE 63
GARANŢIA 63
CS- Obsah
SK- Obsah
RO - Cuprins
- 5 -
HU - Tartalomjegyzék
BG - Съдържание
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 65
KICSOMAGOLÁS 69
A HASZNÁLT KÉSZÜLÉKEK ELTÁVOLÍTÁSA 69
HASZNÁLAT 70
PÁRAELSZÍVÓ VEZÉRLÉSE 70
A PÁRAELSZÍVÓ MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK 71
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 72
KARBANTARTÁS 72
ZSÍRSZŰRŐ 72
SZÉNSZŰRŐ 72
VILÁGÍTÁS 72
GARANCIA ÉS VÁSÁRLÁS UTÁNI SZERVIZ 73
GARANCIA 73
ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА 75
РАЗОПАКОВАНЕ 79
ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ИЗНОСЕНИ УРЕДИ 79
ОБСЛУЖВАНЕ 80
УПРАВЛЕНИЕ НА АБСОРБАТОРА 80
ДРУГИ ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕТО НА АБСОРБАТОРА 81
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 82
ПОДДРЪЖКА 82
ФИЛТЪР ЗА МАЗНИНИ 82
ВЪГЛЕН ФИЛТЪР 82
ОСВЕТЛЕНИЕ 82
ГАРАНЦИЯ, СЛЕД ПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ 83
ГАРАНЦИЯ 83

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756