Znaleziono w kategoriach:
Orbitrek magnetyczny EB FIT E-NW1000

Instrukcja obsługi Orbitrek magnetyczny EB FIT E-NW1000

Powrót
DO UŻYTKU DOMOWEGO – KLASA „H-C“
MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA –130 KG
ELLIPTICAL
INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA – ORBITREK WISŁOWY E-NW1000
1
Koniecznie zapoznaj się z poniższymi informacjami
NAZWA I ADRES IMPORTERA
VICTORIA-SPORT SP ZO.O. SP.K.
Ul. MARYNARKI POLSKIEJ 59A
80-557 GDANSK
Tel. (58 ) 3004633, 3004863 TEL. / SERWIS: (58) 5733833
Fax. (58) 3225252 FAX / SERWIS: (58) 3010465
www.galeriasportowa.pl
OPIS PRODUKTU
MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA - 130 kg
ZAKRES STOSOWANIA URZĄDZENIA - do użytku domowego – klasa
„H-C”
KLASA DOKŁADNOŚCI - „C”
(DOKŁADNOŚĆ MINILALNA)
KLASA UŻYTKOWANIA
- „H”
(DO UŻYTKU DOMOWEGO)
WAGA URZĄDZENIA - 47 kg
WAGA KOŁA ZAMACHOWEGO - 12 kg
WYMIARY URZADZENIA - 1450 x 508 x1596 mm
ROK PRODUKCJI - 2020
OKRES TRWAŁOŚCI - BEZTERMINOWO
REGULACJA OBCIĄŻENIA - Z LICZNIKA
Urządzenie nie jest przeznaczone dla celów terapii – rehabilitacji.
INFORMACJA NA TEMAT OBCIĄŻENIA (ZALEŻNA, NIEZALEŻNA OD PRĘDKOŚCI)
Obciążenie ustawia się na liczniku i ma ono związek z prędkością jazdy tylko i wyłącznie
przy użyciu określonych programów z licznika.
UWAGI I ZALECENIA
Sprzęt służy do poprawiania kondycji fizycznej i uzyskania prawidłowej sylwetki. Orbitrek
jest tak zaprojektowany, aby wykonywać ćwiczenia bez nadmiernego wysiłku fizycznego.
Urządzenie pozwala na realizację ćwiczeń w zaciszu domowym.
UWAGA!
1. Z urządzenia nie mogą korzystać dzieci. Dzieci nie będące pod nadzorem nie mogą
przebywać w obrębie urządzenia.
2. Zakres ćwiczeń i ich rodzaj skonsultuj z lekarzem, aby dobrać je do Twoich potrzeb.
3. Jeżeli jesteś w trakcie leczenia, cierpisz na jakieś choroby, ukończyłeś 35 lat, konsultacja
z lekarzem jest wskazana.
4. Unikaj zbytniego wysiłku w trakcie wykonywania ćwiczeń.
INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA – ORBITREK WISŁOWY E-NW1000
2
UWAGA!
1. Zabrania się używania sprzętu przez dzieci. Sprzęt należy składować w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Urządzenie nie przewiduje tego typu ywania. Urządzenie nie
służy do zabawy.
2. Dzieci bez opieki należy trzymać z dala od urządzenia.
3. Zakres ćwiczeń i ich rodzaj skonsultuj z lekarzem, aby dobrać je do Twoich potrzeb.
4. Jeżeli jesteś w trakcie leczenia, cierpisz na jakieś choroby, ukończyłeś 35 lat, konsultacja
z lekarzem jest wskazana.
5. Unikaj zbytniego wysiłku w trakcie wykonywania ćwiczeń.
6. OSTRZEŻENIE Systemy monitorowania tętna mogą być niedokładne.
Nadmiar ćwiczeń może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Jeśli
czujesz się słabo, natychmiast przerwij ćwiczenie.
7. Urazy dla zdrowia mogą wynikać z nieprawidłowego lub zbyt intensywnego treningu.
8. Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
9. Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci oraz kurzu, nie używaj poza domem, nie
przechowuj w szopie, garażu, przybudówce, pod zadaszeniem.
10. Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego. Gwarancja i
producent nie odpowiadają za produkt lub uszkodzenia produktu jeśli używany był w
celach komercyjnych, profesjonalnych bądź pół-profesjonalnych.
11. Sprzęt nie służy do celów medycznych.
12. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
13. Pamiętaj, że przy każdym używaniu narzędzi zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia.
Zachowaj wszelkie zasady ostrożności!
SPOSÓB KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA
1. Ustaw sprzęt na gładkiej, wypoziomowanej i stabilnej powierzchni.
2. Dla bezpiecznego wykonywania ćwiczeń ustaw urządzenie na wolnej przestrzeni o
wymiarach co najmniej 2 m2. Urządzenie zajmuje około 1 m2 powierzchni. Wokół
urządzenia powinno być co najmniej 2 m wolnej przestrzeni.
3. Nie należy użytkować go „pod gołym niebem”, a także w pomieszczeniach o dużej
wilgotności.
4. Przed korzystaniem z urządzenia należy sprawdzić, czy urządzenie jest sprawne w 100%.
5. Na urządzeniu może ćwiczyć tylko jedna osoba.
SPOSÓB KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA
1. Ustaw sprzęt na gładkiej, wypoziomowanej powierzchni.
2. Dla bezpiecznego wykonywania ćwiczeń ustaw urządzenie na wolnej przestrzeni o
wymiarach co najmniej 4 m2. Urządzenie zajmuje około 1,5 m2 powierzchni. Wokół
urządzenia powinno być co najmniej 2 m wolnej przestrzeni.
3. Nie należy użytkować go „pod gołym niebem”, a także w pomieszczeniach o dużej
wilgotności.
sprzęt
Wolna
przestrzeń
2 metry
Pole ustawienia
sprzętu
2m2