Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik MIELE H 2860 B Graphitgrey Elektryczny Grafitowo-szary A+

Powrót
Instrukcja użytkowania i montażu
Piekarnik
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu
przed ustawieniem - instalacją - pierwszym uruchomieniem. Dzięki te-
mu można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 11 234 530
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 5
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 14
Przegląd ............................................................................................................. 15
Piekarnik.............................................................................................................. 15
Elementy sterowania piekarnika...................................................................... 16
Programator ........................................................................................................ 17
Pokrętło wyboru temperatury........................................................................... 17
Zegar sterujący.................................................................................................... 17
Wyświetlacz.................................................................................................... 17
Przyciski dotykowe......................................................................................... 17
Wyposażenie...................................................................................................... 18
Tabliczka znamionowa ........................................................................................ 18
Zakres dostawy................................................................................................... 18
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem i wyposażenie dodatkowe ....... 18
Zabezpieczenia ................................................................................................... 26
Powierzchnie uszlachetnione powłoką PerfectClean.......................................... 26
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 27
Przed pierwszym uruchomieniem ....................................................................... 27
Pierwsze nagrzewanie piekarnika ....................................................................... 28
Przegląd programów......................................................................................... 29
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii.................................................. 30
Obsługa .............................................................................................................. 32
Obsługa uproszczona.......................................................................................... 32
Wstępne rozgrzewanie komory piekarnika.......................................................... 32
Zegar sterujący.................................................................................................. 33
Wyświetlacz......................................................................................................... 33
Symbole na wyświetlaczu .............................................................................. 33
Przyciski dotykowe.............................................................................................. 33
Zasada ustawiania czasu .................................................................................... 34
Wyświetlanie czasów ..................................................................................... 34
Po upływie czasów......................................................................................... 34
Korzystanie z minutnika.................................................................................. 35
Ustawianie czasu minutnika........................................................................... 35
Zmiana czasu minutnika................................................................................. 36
Kasowanie czasu minutnika........................................................................... 36
Spis treści
3
Automatyczne włączanie i wyłączanie programów............................................. 37
Ustawianie czasu trwania programu .............................................................. 37
Po upływie czasu trwania programu: ............................................................. 38
Ustawianie czasu trwania i czasu zakończenia programu ............................. 38
Zmiana czasu trwania programu.................................................................... 39
Kasowanie czasu trwania programu .............................................................. 40
Kasowanie czasu zakończenia programu ...................................................... 40
Zmiana godziny................................................................................................... 41
Zmiana ustawień ................................................................................................ 42
Przegląd ustawień .......................................................................................... 43
Pieczenie wypieków.......................................................................................... 44
Porady dotyczące wypieków............................................................................... 44
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 44
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 45
Pieczenie mięs................................................................................................... 46
Porady dotyczące pieczenia mięs....................................................................... 46
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 47
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 48
Grillowanie ......................................................................................................... 49
Porady dotyczące grillowania.............................................................................. 49
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 49
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 50
Pozostałe zastosowania ................................................................................... 51
Rozmrażanie........................................................................................................ 51
Pieczenie delikatne.............................................................................................. 52
Pasteryzacja ........................................................................................................ 53
Produkty głęboko mrożone/Dania gotowe.......................................................... 55
Podgrzewanie naczyń ......................................................................................... 55
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 56
Nieodpowiednie środki czyszczące .................................................................... 56
Usuwanie normalnych zabrudzeń ....................................................................... 57
Usuwanie mocno przywartych zabrudzeń (za wyjątkiem wysuw FlexiClip)........ 58
Mocno przywarte zabrudzenia na wysuwach FlexiClip....................................... 59
Czyszczenie ścianki tylnej z emalią katalityczną................................................. 59
Usuwanie zabrudzeń z przypraw, cukru itp.................................................... 59
Usuwanie zabrudzeń z oleju i tłuszczu........................................................... 60
Zdejmowanie drzwiczek...................................................................................... 61
Rozbieranie drzwiczek......................................................................................... 62
Zakładanie drzwiczek.......................................................................................... 64
Spis treści
4
Demontaż prowadnic bocznych z wysuwami FlexiClip ...................................... 65
Demontaż ścianki tylnej....................................................................................... 65
Opuszczanie grzałki grzania górnego/grilla......................................................... 66
Co robić, gdy...................................................................................................... 67
Serwis................................................................................................................. 70
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 70
Gwarancja ........................................................................................................... 70
Instalacja............................................................................................................ 71
Wymiary do zabudowy........................................................................................ 71
Zabudowa w szafce stojącej lub w szafce podblatowej................................ 71
Widok z boku H22xx ..................................................................................... 72
Widok z boku H 25xx, H 27xx, H 28xx........................................................... 73
Przyłącza i wentylacja .................................................................................... 74
Zabudowa piekarnika.......................................................................................... 75
Podłączenie elektryczne ..................................................................................... 76
Tabele ustawień................................................................................................. 77
Ciasto ucierane.................................................................................................... 77
Ciasto zagniatane................................................................................................ 78
Ciasto drożdżowe................................................................................................ 79
Ciasto serowo-olejowe........................................................................................ 80
Ciasto biszkoptowe............................................................................................. 81
Ciasto ptysiowe, ciasto francuskie, wypieki z białka........................................... 82
Pikantne przekąski .............................................................................................. 83
Wołowina............................................................................................................. 84
Cielęcina.............................................................................................................. 85
Wieprzowina........................................................................................................ 86
Jagnięcina, dziczyzna ......................................................................................... 87
Drób, ryby............................................................................................................ 88
Informacje dla instytutów testowych .............................................................. 89
Potrawy testowe wg EN60350-1........................................................................ 89
Klasa efektywności energetycznej ...................................................................... 90
Karta produktu do piekarników dla gospodarstw domowych ....................... 90
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
Ten piekarnik spełnia wymagania obowiązujących przepisów bez-
pieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak doprowa-
dzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać in-
strukcję użytkowania i montażu. Zawiera ona ważne wskazówki
dotyczące montażu, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji.
Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń urządzenia.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
urządzenia oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia i bez-
względnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Instrukcję użytkowania i montażu należy zachować do późniejsze-
go wykorzystania i przekazać ewentualnemu następnemu posiada-
czowi wraz z urządzeniem!
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten piekarnik jest przeznaczony do stosowania w gospodarstwie
domowym i w otoczeniu domowym.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania na zewnątrz
pomieszczeń.
Używać piekarnika wyłącznie w warunkach domowych do piecze-
nia, grillowania, gotowania, rozmrażania, pasteryzacji i suszenia pro-
duktów spożywczych.
Wszelkie inne zastosowania są niedozwolone.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756