Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Waga MILLA HOME MKS105W

Instrukcja obsługi Waga MILLA HOME MKS105W

Powrót
WAGA ŁYŻKOWA
MKS105W
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1. Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczyta instrukcję
obsługi.
2. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego, warunki
atmosferyczną mogą wpływać na pomiar.
3. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
4.
Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników i nie zanurz
produktu w wodzie.
5.
Nie należy próbować ingerować w części i elementy wagi inne niż wymiana
baterii.
6. Produkty należy ważyć w pozycji poziomej nie dotykając podłoża.
7. Należy używać baterii zalecanych przez producenta.
8. Należy wyjąć baterie z wagi, gdy nie jest używana przez dłuższy czas.
9. Należy upewnić się, że baterie nie znajdują się w zasięgu małych dzieci i
nie mają one do nich dostępu.
10. W przypadku połknięcia baterii, należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem.
11. Nie należy wrzucać baterii do ognia.
12.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat
i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby
o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie
nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie
powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonyw
czyszczenia i konserwacji sprzętu.
13.
Należy unikać mocnych uderzeń, nie należy pozostawiać na wadze
ciężarów przez dłuższy czas.
14.
Nie należy wystawiać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo
wysokich temperatur. Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na
żywotność baterii.
15.
W razie wycieku baterii, uważać, aby nie wetrzeć cieczy do oczu ani
na błony śluzowe. W razie kontaktu, umyć ręce i opłukać oczy czystą wodą.
4
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Milla Home.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI IJEJ PRZESTRZEGAĆ!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
DANE TECHNICZNE
Model: MKS105W
Bateria: 1x 3.0V CR2032 ( brak w zestawie)
Jednostki: g (gram)
gn (ziarno)
OZ (uncje)
OZT (uncja troy)
ml ( mililitr)
Maksymalna waga: 500 g
Dokładność: 0.1 g
Funkcje:
Funkcja tary, auto wyłączenie po około 1 min, wskaźnik niskiego poziomu baterii
5
54
2
18
7
3
6
OPIS URZĄDZENIA
1. Wyświetlacz
2. Przycisk (ON / OFF / TARE)
3. Przycisk (HOLD)
4. Uchwyt
5. Otwór do zawieszania
6. Komora na baterie
7. Przycisk zmiany jednostki (MODE)
8. Podziałka pomiarowa (ml) / trzonek łyżki
INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE
1. Wyjmij urządzenie z opakowania oraz zdejmij folie ochronne.
2. Odkręć pokrywę baterii za pomocą śrubokręta.
3. Umieść baterię w urządzeniu oraz dokręć pokrywę.
UWAGA! ZAWSZE UMIESZCZAJ BATERIE WE WŁAŚCIWYM KIERUNKU. ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PRAWIDŁOWĄ
BIEGUNOWOŚĆ.
4.
Naciśnij przycisk „ON/OFF/TARE”, aby włączyć wagę, po czym będzie ona gotowa do użycia, gdy
wyświetlacz LCD pokaże „0.0g” po pełnym wyświetleniu.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756