Znaleziono w kategoriach:
Smartwatch GARETT Elegant Biały

Instrukcja obsługi Smartwatch GARETT Elegant Biały

Powrót
Smartwatch
Garett Elegant
Instrukcja obsługi
www.garett.pl
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz
zachować w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii Smartwatcha,
niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.
lUżywanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić
ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze
Smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki
serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
lZabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii
i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
lUrdzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim
nasłonecznieniem.
lNie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
lNie należy nurkować w urządzeniu.
lZabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
lW wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego
punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prób
własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz
skutkuje unieważnieniem gwarancji.
lUrządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej
ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do
czyszczenia tego urządzenia.
WAŻNE! SmartWatch nie jest urządzeniem medycznym. Smartwatch Garett
Elegant i aplikacja BTNotification nie służą do diagnozy medycznej, leczenia
czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed
zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw
zasięgnąć porady lekarza.
2
3
1. Dotykowy wyświetlacz
2. Przycisk włączania/wyłączania
Powrotu blokowania/wybudzania
ekranu
3. Port ładowania (Micro USB)
4. Aparat
SPOSOBY KORZYSTANIA Z ZEGARKA :
Z zegarka możemy korzystać na trzy sposoby. Pierwszy sposób to
połączenie go z telefonem poprzez Bluetooth, by wyświetlać
powiadomienia, odczytywać wiadomości SMS, odbierać połączenia z
telefonu na zegarku. Drugi sposób to instalacja w zegarku karty SIM i
korzystanie z niego jako niezależny telefon odbierając połączenia głosowe i
wiadomości SMS wysyłane na numer zainstalowanej karty SIM. Trzeci
sposób jednoczesne korzystanie z zainstalowanej w zegarku karty SIM i
połączenie zegarka poprzez Bluetooth z telefonem.
INSTALACJA KARTY MICRO SIM ORAZ
KARTY PAMIĘCI MICRO SD (OPCJONALNE)
2. Po zdjęciu obudowy ukaże nam się bateria, którą wyjmujemy. Pod
baterią znajdziemy slot na kartę Micro SIM oraz kartę Pamięci Micro SD.
1. Należy zdjąć tylną pokrywę zegarka. Pod przyciskiem włączania(2) z
lewej strony zegarka znajdziemy nacięcie, dzięki któremu możemy
podważyć tylną pokrywę.
4
6. Po wykonaniu powyższych operacji ponownie wkładamy baterię oraz
zakładamy tylną pokrywę zegarka.
4. Podnosimy blaszkę, umieszczamy kartę sim w slocie, opuszczamy
blaszkę następnie przesuwamy ją zgodnie z kierunkiem (->LOCK).
5. Kartę Pamięci Micro SD do 32GB wsuwamy do slotu.
3. Przesuwamy blaszkę zabezpieczającą slot Micro SIM zgodnie z
kierunkiem strzałki (<-OPEN) znajdującej się na blaszce.
ŁADOWANIE
1. Smartwatcha ładuje się za pomocą kabla Micro USB dołączonego do
urządzenia.
2. Mniejszą końcówkę kabla umieszczamy w porcie Micro USB(3) zegarka
znajdującego się pod zaślepką z lewej strony urządzenia. Następnie należy
połączyć drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB.
PRZED PIERWSZYM
UŻYCIEM
Smartwatch współpracuje ze smartfonem za
pomocą aplikacji BTNotification / WOO
Partner. Przed rozpoczęciem użytkowania,
należy pobrać tą aplikację ze Sklepu
GooglePlay i zainstalować na swoim telefonie.
Aplikację można wyszukać wpisując w
wyszukiwarkę sklepu nazwę „BTNotification” /
WOO Partner lub skanując odpowiedni kod
QR przedstawiony poniżej.
Opcjonalnie możemy także skorzystać z aplikacji : MediaTek SmartDevice.
5
PAROWANIE Z SYSTEMEM ANDROID
Uwaga: By wyświetlać informacje o aktywności SmartWatch Garett
Elegant nie wymaga stałego połączenia ze smartfonem, lecz aby w pełni
korzystać z funkcji zegarka należy sparować go ze smartfonem za pomocą
aplikacji BTNotification.
Uwaga: Przy każdym włączeniu Smartwatcha i aplikacji, dane
synchronizują się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).
Aby kroki były mierzone, w pierwszej kolejności trzeba aktywować
krokomierz. Aby przejść do krokomierza w celu jego aktywacji
wybieramy opcje „Pedometer” w menu głównym zegarka. Następnie
klikamy „Start”, krokomierz rozpocznie stały pomiar kroków. Po
powrocie do menu głównego kroki będą ciągle mierzone w tle.
1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że Smartwatch jest włączony oraz Bluetooth zegarka jest
aktywny (Menu->Bluetooth->(Power : Włącz, Visibility: Włącz).
3. Otworzyć aplikację BTNotification.
4. W aplikacji klikamy na trzy kropki w prawym górnym rogu, następnie
klikamy na „Ustawienia Bluetooth”, aplikacja przejdzie do ustawień
Bluetooth naszego telefonu. Na liście dostępnych urządzeń wyszukujemy
urządzenia o nazwie ”Garett Elegant” i klikamy na nim, by się połączyć.
5. Podczas parowania, należy umieścić zegarek blisko telefonu, z którym
go sparujemy.
6. Po udanym parowaniu, na wyświetlaczu zegarka wyświetli się prośba o
zgodę na synchronizacje.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756