Znaleziono w kategoriach:
Okap MAAN Tuba Elba W 731 Satyna

Instrukcja obsługi Okap MAAN Tuba Elba W 731 Satyna

Powrót


  
!"#$#%&"%
'''"%
Instrukcja obsługi okapu przyciennego
ELBA W 310

 


Szanowni Pastwo,
Dzikujemy za zaufanie i zakup naszego wyrobu. Nasze urzdzenie
zaprojektowane zostało z myl o spełnieniu Pastwa oczekiwa w zakresie
funkcjonalnoci oraz estetyki. Z pewnoci stanowi bdzie element zarówno
praktyczny jak i dekoracyjny kadej kuchni. Mamy nadziej, e urzdzenie to
bdzie Pastwu słuy przez wiele lat.
Przed przystpieniem do prac montaowych okapu naley dokładnie
zapozna si z treci niniejszej obsługi. Dziki temu unikn Pastwo błdów
podczas instalacji oraz problemów z obsług okapu.
Okap kuchenny przeznaczony jest do stosowania w indywidualnych
gospodarstwach domowych, słuy on do eliminowania oparów i zapachów
powstałych podczas przyrzdzania potraw.
Firma MAAN posiada certyfikat zarzdzania jakoci ISO 9001.
UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za
uszkodzenia powstałe wskutek niepoprawnego montau lub
uytkowania niezgodnego z niniejsz instrukcj obsługi.
- Ostrzeenie, naley zwróci szczególn uwag na
wyróniony zapis.

 


Ogólne warunki bezpieczestwa i montau
Niniejsz instrukcj obsługi naley zachowa, aby móc z niej
skorzysta w kadej chwili.
Naley zapozna si z treci niniejszej instrukcji obsługi, która
zawiera dokładne informacje dotyczce instalacji, montau
i konserwacji okapu.
Okap moe ni si pod wzgldem wygldu od okapu
przedstawionego na rysunkach w niniejszej instrukcji, ale zalecenia
dotyczce obsługi, konserwacji i montau okapu pozostaj
niezmienione.
Nie naley dokonywa zmian elektrycznych czy mechanicznych w
okapie.
Nie naley podłcza urzdzenia do sieci przed ukoczeniem
montau.
Wszelkie czynnoci montaowe i konserwacyjne naley
wykonywa w rkawicach ochronnych.
Nie naley uywa okapu bez prawidłowo zamontowanego filtra.
Monta niezgodny z niniejsz instrukcj obsługi moe powodowa
zagroenie poraeniem elektr