Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik MIELE H 7165 B Elektryczny Czarny A+

Powrót
Instrukcja użytkowania i montażu
Piekarnik
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu
przed ustawieniem - instalacją - pierwszym uruchomieniem. Dzięki te-
mu można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 12 096 240
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 5
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 14
Przegląd ............................................................................................................. 15
Elementy sterowania......................................................................................... 16
Przycisk wł./wył. .................................................................................................. 17
Wyświetlacz......................................................................................................... 17
Przyciski dotykowe.............................................................................................. 17
Symbole .............................................................................................................. 19
Zasady obsługi................................................................................................... 20
Wybieranie punktu menu..................................................................................... 20
Zmiana ustawienia na liście wyboru.................................................................... 20
Zmiana ustawienia za pomocą paska segmentowego ....................................... 20
Wybieranie programu lub funkcji......................................................................... 21
Wprowadzanie wartości liczbowych ................................................................... 21
Aktywacja MobileStart ........................................................................................ 21
Wyposażenie...................................................................................................... 22
Tabliczka znamionowa ........................................................................................ 22
Zakres dostawy................................................................................................... 22
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem i wyposażenie dodatkowe ....... 22
Zabezpieczenia ................................................................................................... 27
Powierzchnie uszlachetnione powłoką PerfectClean.......................................... 27
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 28
Miele@home........................................................................................................ 28
Ustawienia podstawowe ..................................................................................... 29
Pierwsze nagrzewanie piekarnika i przepłukiwanie systemu wytwarzania pary . 30
Ustawienia.......................................................................................................... 32
Przegląd ustawień ............................................................................................... 32
Wywoływanie menu „Ustawienia“....................................................................... 34
Język................................................................................................................ 34
Godzina ............................................................................................................... 34
Oświetlenie.......................................................................................................... 34
Wyświetlacz......................................................................................................... 35
Głośność ............................................................................................................. 35
Jednostki............................................................................................................. 36
Booster................................................................................................................ 36
Temp. proponowane ........................................................................................... 36
Przedłuż. pracy wentyl. ....................................................................................... 36
Bezpieczeństwo .................................................................................................. 37
Miele@home........................................................................................................ 37
Zdalne sterowanie ............................................................................................... 38
Aktywacja MobileStart ................................................................................... 38
Aktualizacja zdalna.............................................................................................. 38
Wersja oprogramowania...................................................................................... 39
Spis treści
3
Handel ................................................................................................................. 39
Ustawienia fabryczne .......................................................................................... 39
Minutnik.............................................................................................................. 40
Menu główne i podmenu .................................................................................. 41
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii.................................................. 42
Obsługa .............................................................................................................. 44
Zmiana wartości i ustawień dla procesu przyrządzania...................................... 44
Zmiana temperatury ....................................................................................... 44
Ustawianie czasów przyrządzania ................................................................. 44
Zmiana ustawionych czasów przyrządzania.................................................. 45
Kasowanie ustawionych czasów przyrządzania ............................................ 45
Przerywanie procesu .......................................................................................... 45
Wstępne rozgrzewanie komory urządzenia......................................................... 46
Booster........................................................................................................... 46
Pieczenie Plus.................................................................................................... 47
Uruchamianie procesu z Pieczenie Plus ............................................................. 47
Odparow. wody resztk. ...................................................................................... 49
Programy automatyczne................................................................................... 51
Kategorie ............................................................................................................. 51
Korzystanie z programów automatycznych ........................................................ 51
Wskazówki użytkowe .......................................................................................... 51
Pozostałe zastosowania ................................................................................... 52
Rozmrażanie........................................................................................................ 52
Pieczenie delikatne.............................................................................................. 53
Pasteryzacja ........................................................................................................ 54
Suszenie .............................................................................................................. 56
Produkty głęboko mrożone/Dania gotowe.......................................................... 57
Podgrzewanie naczyń ......................................................................................... 57
Pieczenie wypieków.......................................................................................... 58
Porady dotyczące wypieków............................................................................... 58
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 58
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 59
Pieczenie mięs................................................................................................... 60
Porady dotyczące pieczenia mięs....................................................................... 60
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 60
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 61
Grillowanie ......................................................................................................... 62
Porady dotyczące grillowania.............................................................................. 62
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 62
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 63
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 64
Nieodpowiednie środki czyszczące .................................................................... 64
Usuwanie normalnych zabrudzeń ....................................................................... 65
Spis treści
4
Usuwanie mocno przywartych zabrudzeń (za wyjątkiem wysuw FlexiClip)........ 65
Mocno przywarte zabrudzenia na wysuwach FlexiClip....................................... 66
Czyszczenie ścianki tylnej z emalią katalityczną................................................. 67
Usuwanie zabrudzeń z przypraw, cukru itp.................................................... 67
Usuwanie zabrudzeń z oleju i tłuszczu........................................................... 67
Odkamienianie..................................................................................................... 68
Zdejmowanie drzwiczek...................................................................................... 71
Rozbieranie drzwiczek......................................................................................... 72
Zakładanie drzwiczek.......................................................................................... 74
Demontaż prowadnic bocznych z wysuwami FlexiClip ...................................... 74
Demontaż ścianki tylnej....................................................................................... 75
Opuszczanie grzałki grzania górnego/grilla......................................................... 76
Co robić, gdy...................................................................................................... 77
Serwis................................................................................................................. 81
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 81
Gwarancja ........................................................................................................... 81
Instalacja............................................................................................................ 82
Wymiary do zabudowy........................................................................................ 82
Zabudowa w szafce stojącej lub w szafce podblatowej................................ 82
Widok z boku.................................................................................................. 83
Przyłącza i wentylacja .................................................................................... 84
Zabudowa piekarnika.......................................................................................... 85
Podłączenie elektryczne ..................................................................................... 86
Tabele ustawień................................................................................................. 87
Ciasto ucierane.................................................................................................... 87
Ciasto zagniatane................................................................................................ 88
Ciasto drożdżowe................................................................................................ 89
Ciasto serowo-olejowe........................................................................................ 90
Ciasto biszkoptowe............................................................................................. 90
Ciasto ptysiowe, ciasto francuskie, wypieki zbiałka........................................... 91
Pikantne przekąski .............................................................................................. 92
Wołowina............................................................................................................. 93
Cielęcina.............................................................................................................. 94
Wieprzowina........................................................................................................ 95
Jagnięcina, dziczyzna ......................................................................................... 96
Drób, ryby............................................................................................................ 97
Informacje dla instytutów testowych .............................................................. 98
Potrawy testowe wg EN60350-1........................................................................ 98
Klasa efektywności energetycznej ...................................................................... 99
Karta produktu do piekarników dla gospodarstw domowych ....................... 99
Deklaracja zgodności ....................................................................................... 100
Prawa autorskie ilicencje................................................................................. 101
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
Ten piekarnik spełnia wymagania obowiązujących przepisów bez-
pieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak doprowa-
dzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać in-
strukcję użytkowania i montażu. Zawiera ona ważne wskazówki
dotyczące montażu, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji.
Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń urządzenia.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
urządzenia oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia i bez-
względnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Instrukcję użytkowania i montażu należy zachować do późniejsze-
go wykorzystania i przekazać ewentualnemu następnemu posiada-
czowi wraz z urządzeniem!

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756