Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap BERG Flat 60

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA
OKAPU FLAT
PRODUCENT:
1.TRES SP. ZO.O.
ul. Krakowska 61 b
71-017 Szczecin
ZAKŁAD PRODUKCYJNY:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
“AKPO” Spółka Jawna
05-080 Izabelin-Laski; ul. Łąkowa 9
www.akpo.pl
Zakład:
06-430 Sońsk; ul. Ciechanowska 26
Tel. (0-23) 671-34-70
Fax. (0-23) 671-34-72
SZANOWNI PAŃSTWO
Serdecznie gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Nasze urządzenia
projektowane i wykonywane są z myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań i z pewnością będą
stanowić część nowocześnie wyposażonego gospodarstwa domowego. Jesteśmy przekonani, że
nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenia, wyprodukowane z najwyższej jakości
materiałów, spełnią wszystkie Państwa wymagania.
Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania zakupionego okapu prosimy o dokładne
zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji, a także zawartych w niej reguł bezpieczeństwa
użytkowania. Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru okapu naszej firmy.
2
1.INFORMACJE OGÓLNE
Okap kuchenny typu FLAT został zaprojektowany do usuwania oparów kuchennych w
trybie wyciągowym (przewody poprowadzone na zewnątrz) lub w trybie pochłaniacza (obieg
wewnętrzny). Jest przeznaczony do mocowania nad gazową lub elektryczną płytą grzewczą.
Posiada niezależne oświetlenie oraz turbinę wyciągową z możliwością ustawienia jednej z trzech
prędkości obrotowych.
UWAGA:
Prosimy zachować dowód zakupu wraz z podstemplowaną kartą gwarancyjną w celu
ewentualnej reklamacji. Bez tych dokumentów gwarancja jest nieważna.
Producent zrzeka się odpowiedzialności za uszkodzenia i obrażenia powstałe wskutek
montażu i użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym tekście.
2.PARAMETRY TECHNICZNE
CECHY CHARAKTRYSTYCZNE FLAT
Napięcie znamionowe 230V-50Hz
Moc ogólna 104W
Moc silnika 100 W
Moc oświetlenia 2x2W
Wydajność max. 220 m3/h
Sprzęt klasy drugiej
Rodzaj pracy ciągła pod nadzorem
3. INSTALACJA
3.1 USTAWIENIE TRYBU PRACY OKAPU
Okap FLAT może pracować w dwóch trybach:
1)Wyciągu (Rys.3a) - odprowadzenie powietrza na zewnątrz budynku poprzez połączenie okapu
sztywną rurą z tworzywa sztucznego Ø120mm z kanałem wentylacyjnym.
2)Pochłaniacza (Rys.3b) - obieg wewnętrzny powietrza, przy użyciu filtra węglowego (Rys.2).
Rys.1 Rys.2
3
Przy obiegu wewnętrznym konieczne jest zamontowanie filtra węglowego (Rys.2)
Oczyszczone powietrze przez filtry powraca do obiegu przednim otworem wylotowym.
Filtr węglowy należy wymieniać nie rzadziej niż raz na 3 miesiące (w zależności od
intensywności gotowania).
Jeżeli okap mocowany jest jako wyciąg, należy założyć zawór zwrotny (Rys.1) z dwiema
klapkami, które uniemożliwiają powrót powietrza z kanału wentylacyjnego. Na zawór zwrotny
mocowana jest rura odprowadzająca powietrze.
a) WYCIĄG b) POCHŁANIACZ
Rys.3
UWAGA:
W okapie FLAT zapadka powinna być ustawiona w pozycji B.
Rys.4
3.2 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
Przed podłączeniem okapu do prądu należy sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość prądu
zasilającego odpowiada danym podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Okap musi być
podłączony do łatwo dostępnego gniazdka. Niedopuszczalne jest usuwanie wtyczki i podłączanie
na stałe okapu do zasilania. Okap należy podłączyć do zasilania po niniejszym montażu.
4. MONT
Odległość „A” pomiędzy najniższą częścią okapu nadkuchennego a powierzchnią
podtrzymującą naczynia do przyrządzania potraw powinna wynosić min. 65 cm dla kuchni
gazowej (Rys.4).
W czasie prac montażowych należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących
odprowadzania powietrza.
W celu uzyskania optymalnego odprowadzenia powietrza należy stosować sztywny
przewód z tworzywa sztucznego o przekroju min. 120 mm.
4
Rys. 4
4.1 MONTAŻ KORPUSU OKAPU
Zdemontować aluminiowy filtr przeciw tłuszczowy,
Przyłożyć obudowę okapu do ściany zachowując minimalną odległość 65 cm od dolnej krawędzi
okapu do powierzchni podtrzymującej naczynia do przyrządzania potraw na ycie kuchennej
(rys.4),
Zaznaczyć na ścianie rozstaw otworów montażowych (Rys.6),
Wywiercić zaznaczone na ścianie otwory używając wiertła o średnicy odpowiadającej
załączonym kołkom rozporowym wraz z wkrętami,
Wbić kołki, a następnie przykręcić do ściany obudowę okapu (okap można również
przymocować do szafki czterema wkrętami (Rys.7)),
Zamontować filtr przeciw tłuszczowy.
Rys.6 Rys.7
5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756