Znaleziono w kategoriach:
U Monitor ACER Predator XB253QGW 25" 1920x1080px IPS 280Hz

Instrukcja obsługi U Monitor ACER Predator XB253QGW 25" 1920x1080px IPS 280Hz

Powrót
Monitor LCD Acer
Podręcznik użytkownika
Changes may be made periodically to the information in this publication without obligation
to notify any person of such revisions or changes. Such changes will be incorporated in new
editions of this manual or supplementary documents and publications. This company makes
no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents
hereof and specifically disclaims the implied warranties of merchantability or fitness for a
particular purpose.
Record the model number, serial number, purchase date and place of purchase information in
the space provided below. The serial number and model number are recorded on the label
affixed to your computer. All correspondence concerning your unit should include the serial
number, model number and purchase information.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in
any form or by any means, electronically, mechanically, by photocopy, recording or otherwise,
without the prior written permission of Acer Incorporated.
Model number: __________________________________
Serial number: ___________________________________
Date of purchase: ________________________________
Place of purchase: ________________________________
Copyright © 2020. Acer Incorporated.
All Rights Reserved.
Acer LCD Monitor User's Guide
Original Issue: 10/2020
Acer LCD Monitor User's Guide
Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Incorporated. Other companies'
product names or trademarks are used herein for identification purposes only and belong to
their respective companies.
iii
Specjalne uwagi dotyczące
monitorów LCD
Podane poniżej objawy, są normalne podczas stosowania monitorów LCD i nie
oznaczają problemu
Z powodu natury światła jarzeniowego, na początku używania ekran może
migać. Wyłącz przełącznik zasilania i włącz go ponownie w celu likwidacji
migania.
Mogą wystąpić delikatne nierówności jasności ekranu w zależności od
stosowanego wzoru pulpitu.
Ekran LCD zawiera 99,99% lub więcej efektywnych pikseli. Może on zawierać
0,01% nieprawidłowo wyświetlanych punktów, spowodowanych brakującymi
pikselami lub stale świecącymi pikselami.
Z powodu natury obrazu LCD, po kilkugodzinnym wyświetlaniu tego samego
obrazu, mimo przełączenia do nowego obrazu, na ekranie może utrzymywać
się powidok. W takiej sytuacji, obraz będzie przywracany powoli poprzez
zmianę obrazu lub wyłaczenie zasilania na kilka godzin.
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa i wygodnego
użytkowania
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Przeczytaj uważnie podane instrukcje. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w
przyszłości. Należy stosować się do wszystkich instrukcji oznaczonych na
produkcie.
Czyszczenie monitora
Przeczytaj uważnie podane instrukcje dotyczące czyszczenia monitora:
Przed czyszczeniem monitor należy zawsze odłączyć od zasilania.
Użyj miękkiej szmatki do wytarcia ekranu i przodu oraz boków obudowy.
Podłączanie/odłączanie urządzenia
Podczas podłączania i odłączania zasilania od monitora LCD należy przestrzegać
następujących zaleceń:
Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazda zasilania prądem
zmiennym należy upewnić się, że monitor jest zamocowany do podstawy.
Przed podłączeniem jakichkolwiek kabli lub odłączeniem przewodu
zasilającego należy upewnić się, że monitor LCD oraz komputer są wyłączone.
Jeśli system posiada wiele źródeł zasilania, odłącz zasilanie od systemu
poprzez odłączenie wszystkich przewodów zasilających od zasilaczy.
iv
Dostępność
Upewnij się, że gniazdo zasilania, do którego podłączany jest przewód zasilający
jest łatwo dostępne i położone jak najbliżej operatora. Aby odłączy