Znaleziono w kategoriach:
Robot kuchenny planetarny GÖTZE & JENSEN SB600K 1000W z blenderem kielichowym i maszynką do mięsa

Instrukcja obsługi Robot kuchenny planetarny GÖTZE & JENSEN SB600K 1000W z blenderem kielichowym i maszynką do mięsa

Powrót
ROBOT
PLANETARNY
SB600K
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Bardzo ważne jest, aby nie naruszać i nie ingerować w blokady bezpieczeństwa.
Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru,
okaleczenia:
1.
Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia.
2.
Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji
obsługi.
3. Nie używaj w urządzeniu substancji żrących lub odświeżaczy.
4.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub
laboratoryjnego.
5. Nie uruchamiaj pustego urządzenia, ponieważ może ulec przegrzaniu.
6. Nie uruchamiaj blendera kielichowego bez nałożenia pokrywy.
7. Nie wkładaj głowicy silnika do wody lub innego płynu; nie używaj w
łazience lub nawolnym powietrzu.
8.
Przed wyjęciem przystawek, takich jak blender kielichowy lub maszynka
do mięsa - ustaw pokrętło obrotów w pozycji „0”.
9.
Nie wkładaj dłoni do blendera kielichowego, nawet kiedy został on zdjęty
do czyszczenia, ponieważ noże są bardzo ostre i wciąż niebezpieczne.
10.
Nie wkładaj twardych przedmiotów (łyżeczka, łopatka, itp.) do blendera
kielichowego oraz maszynki do mięsa podczas pracy.
11.
Nie myj noży bezpośrednio dłońmi. Do mycia metalowych części,
zwłaszcza ostrych noży, używaj miękkiej szczoteczki.
12. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający
lub wtyczkę.
13.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat iprzez osoby oobniżonych możliwościach fizycznych,
umysłowych iosoby obraku doświadczenia iznajomości sprzętu, jeżeli
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania
sprzętu wbezpieczny sposób, tak aby związane ztym zagrożenia były
4
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru
nie powinny wykonywać czyszczenia ikonserwacji sprzętu.
UWAGA:
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego
zapachy. Jestto naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.
Nie przepełniaj blendera. Jeżeli płyn dostanie się pod głowicę silnika, może
zostać zassany, powodując jego uszkodzenie.
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI IJEJ PRZESTRZEGAĆ!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
DANE TECHNICZNE
Model: SB600K
Zasilanie [V]/Hz 220-240~ 50/60
Moc [W]: 1000
5
16
14
1
10
2
4
7
8
13
6
5
15
1211
17
3
9
18
19
11 - Mieszadło płaskie
12 - Hak do zagniatania
13 - Mieszadło do ubijania
14 - Blender kielichowy
15 - Popychacz
16 - Taca
17* - Sita o średnicy 4,5 mm oraz 8 mm
18* - Akcesoria do napełniania kiełbas
19 - Klucz do odkręcania pierścienia
OPIS URZĄDZENIA
1 - Głowica z silnikiem
2 - Misa ze stali nierdzewnej
3 - Pokrywa misy
4 - Wałek obrotowy
5 - Pokrywa gniazda przystawek
6 - Pokrywa górnego gniazda przystawek
7 - Pokrętło obrotów
8 - Podstawa
9 - Przycisk zwalniający głowicę
10 - Maszynka do mielenia
*Sita oraz akcesoria do napełniania kiełbas znajdują się w popychaczu (15).

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756